Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie czynniki mogą wpływać na powstawanie rotacyzmu?

  1.    Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych:

  - głównie języka, który może być zbyt duży, zbyt gruby, lub mieć ograniczoną sprawność na skutek zbyt krótkiego wędzidełka podjęzykowego,

  anomalie podniebienia twardego - podniebienie gotyckie (podniebienie zbyt mocno wysklepione, zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dyslalię według kryterium objawowego?

  1. J. T. Kania (1982) opowiadając się za rozpatrywaniem wad wymowy na tle procesu kształtowania i rozwoju mowy dziecka, proponuje następujący podział dyslalii, mający charakter klasyfikacji objawowej:

  •    dyslalia głoskowa - badany nic potrafi wypowiedzieć prawidłowo niektórych głosek (np. sz —> s\...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zjawisko określane jako mowa bezdźwięczna?

  Mowa bezdźwięczna (syn. ubezdźwięcznianie) definiowana jest jako: nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie (Surowaniec 1993);

  -    zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na niewymawianiu głosek dźwięcznych (wyjątek stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin sygmatyzm i jakie są sposoby realizacji głosek dentalizowanych?

  Do najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji należy sygmatyzm (łac. sig-matismus; syn. seplenienie, szeplenienie), czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwóch lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz\ s, i, ć, dź\ sz, ż, cz, dż). Zaburzeniu może ulec artykulacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób mogą być realizowane spółgłoski dźwięczne?

  Mowa bezdźwięczna występuje przeważnie w postaci:

  1.    p a r a l a l i i (substytucji dźwięku) zamiast spółgłosek dźwięcznych wymawiane są odpowiednie bezdźwięczne»

  2.    m o g i l a l i i (elizji dźwięku) - opuszczane są odpowiednie głoski dźwięczne,

  3.    de form a cj i spółgłoski...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje sygmatyzmu właściwego?

  Wyróżnia się następujące rodzaje sygmatyzmu właściwego:

  • seplenienie międzyzębowe (łae.sigmatismus interdental is; syn. seplenienie interdentalne, seplenienie śródzębne, sygmatyzm międzyzębny). Wymowa intcrdcntalna to najczęstsza forma, występująca u dzieci w okresie wymiany uzębienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /10 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określa się i kategoryzuje w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych zaburzenia artykulacji?

  W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10 - rewizja dziesiąta) wśród zaburzeń rozwoju psychicznego wyróżnia się zaburzenia rozwoju mowy i języka. Są one zaburzeniami pierwotnymi, a nie „wtórnymi do wyraźnej głuchoty, upośledzenia umysłowego, specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /18 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny mowy bezdźwięcznej?

  1.    Nicdokształccnie słuchu fonematycznego.

  2.    Zaburzenia słuchu (niedosłuch).

  3.    Trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady. Zakłócona jest praca mięśni przywodzących i napinających wiązadła głosowe, warunkujących ich drgania.

  4.    Niedokształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny sygmatyzmu?

  1. Nieprawidłowa budowa narządów artykulaeyjnych: głównie języka (język zbyt duży, zbyt gruby, krótkie wędzidełko pod-językowe).

  -    zniekształcenie zgryzu, które powoduje brak dentalizacji (przede wszystkim zgryz otwarty, lecz również przodozgryz - progcnia i tyłozgryz),

  -    anomalie zębowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co charakteryzuje rozwojową afazję, dysfazję dziecięcą?

  Z dwóch postaci afazji dziecięcej, rozwojowej i nabytej, niewątpliwie pierwsza z nich przysparza więcej problemów w postępowaniu diagnostycznym. Z tego też względu szczegółowiej przeanalizujmy to zaburzenie.

  Zdaniem I. Styczek (1980), alalia (czyli afazja, dysfazja rozwojowa) stanowi opóźnienie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /4 675

  praca w formacie txt

Do góry