Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest jąkanie?

  Definicji jąkania jest wiele. Istoty tego zaburzenia mowy można wyrazić następującym wzorem:

  J = f(N + R)

  gdzie: ./ jąkanie,

  .'V - niepłynność mówienia,

  R reakcje towarzyszące nicpłynności mówienia.

  A zatem jąkanie jest funkcją nicpłynności mówienia i reakcji jej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest giełkot?

  Giełkot jest mową bezładną, czyli mówieniem „bez ładu i składu”. Jest to zaburzenie niedostatecznie opisane. Już samo jego zdefiniowanie sprawia duże trudności. Za giełkot uważa się:

  bardzo szybkie tempo mówienia (czyli tachylalię), powodujące opuszczanie albo powtarzanie sylab lub słów;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest niepłynność mówienia?

  Każdy mówca wypowiada się czasem niepłynnic, szczególnie gdy jest zmęczony lub zdenerwowany. Dlatego nieplynność mówienia jest zjawiskiem uniwersalnym. Do podstawowych jej objawów należy:

  powtarzanie głosek (m- m- m- mama), sylab (ma- ma- mama), słów (marnowania), części zdań (mama idzie- mama...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy giełkotu?

  Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie symptomatyki giełkotu. co utrudnia jego rozpoznanie (Tarkowski, Smul 1988). Próbę zweryfikowania podstawowych informacji o tym zaburzeniu mowy podjęli K. O. Louis, A. Hinzman i F. M. Mul (1985). Na podstawie literatury opracowali oni listę symptomów giełkotu, która...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i gammacyzm?

  Kappacyzm i gammacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k. g\ k \ g*.

  Kappacyzm jest wadą artykulacyjną, w której zaburzona jest wymowa głoski k i k\ Deformacja polega na zamianie zwarcia językowo-podniebiennego zwarciem wiązadeł głosowych, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w polskiej literaturze przedmiotu dzieli się dyslalię?

  Jak już wielokrotnie wzmiankowano, znaczne zróżnicowanie terminologiczne, różny zakres i rozumienie tych samych terminów - to dość częste zjawisko w polskiej logopedii. W przypadku dyslalii zróżnicowanie to wynika z różnego zakresu pojęcia dyslalia oraz z pewnej tradycji, która wyrosła na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /16 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin rotacyzm i jakie są sposoby realizacji głoski r?

  R o t a c y z m (łac. rhotąćismus; syn. reranic) jest to nieprawidłowa wymowa głoski r. Wyróżniamy trzy formy wadliwej realizacji tej głoski:

  1.    deformacja (rotacyzm właściwy)- tworzenie dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym danego języka. Na skutek zmiany miejsca artykulacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy zalicza się do dyslalii?

  Do określania ogółu form wadliwych sposobów wymowy poszczególnych głosek coraz częściej wykorzystuje się system pojęć stworzony przez klasyczną foniatrię. Zgodnie z tym systemem do dyslalii zalicza się następujące wady wymowy:

  • sygmatyzm (łac. sigmatismus), czyli nieprawidłową realizację...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze rodzaje rotacyzmu właściwego?

  Rotacyzm właściwy występuje w następujących postaciach:

  •    reranie języczkowe (łac. rhotacismus uvułaris\ syn. rotacyzm języczkowy, rotacyzm uwulamy, r uwularne, r języczkowe), które jest najczęstszą formą rotacyzmu. Drgania wykonywane są przez języczek znajdujący się na końcu podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy realizacji dźwięków wyróżnia się w dyslalii?

  Z foniatrii wywodzi się również trójczłonowy podział wad wymowy, uwzględniający podstawowe sposoby realizacji dźwięków: mogilalia (której odpowiada lingwistyczny termin elizja). paralalia (substytucja) i deformacja (zniekształcenie dźwięku). Zdaniem J. T. Kani (1982). do tych form można sprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 645

  praca w formacie txt

Do góry