Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jaki jest model rozwoju mowy u upośledzonych umysłowo?

  Są dwa zasadnicze modele rozwoju mowy osób upośledzonych umysłowo. Pierwszy dotyczy osób lekko upośledzonych umysłowo, drugi jednostek głębiej upoś 1 edzonych.

  Model rozwoju mowy osób lekko niedorozwiniętych umysłowo nie różni się zasadniczo od modelu rozwoju mowy osób z normą intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między pojęciami: niedosłuch i głuchota?

  W starszych opracowaniach wyraźnie rozróżnia się te dwa terminy. Granicę między niedosłuchem a głuchotą (obecnie głębokim upośledzeniem słuchu) wyznacza stopień ubytku słuchu. Niedosłuchy najczęściej wiązano z uszkodzeniami typu przewodzeniowego, rzadziej mieszanego. Za granicę niedosluchu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a opóźnieniem rozwoju mowy?

  Wszystkie dzieci upośledzone umysłowo są jednocześnie opóźnione w rozwoju mowy, ale tylko niektóre dzieci opóźnione w rozwoju mowy są upośledzone umysłowo. Dzieje się tak dlatego, że opóźnienie językowe jest uzależnione od kilku podstawowych czynników, do których zalicza się: upośledzenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /7 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny palatolalii?

  Podniebienie (palatum), tworzące sklepienie jamy ustnej, składa się z:

  1.    części przedniej, tzw. podniebienia twardego (łac. palatum durum), które dzieli się na praepalatum i postpalatum. Jest ono utworzone z kości pokrytych błoną śluzową;

  2.    części tylnej, tzw. podniebienia miękkiego (łac...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a zaburzeniami mowy?

  U osób upośledzanych umysłowo występują le same zaburzenia mowy. co u jednostek z normą intelektualną. Dlatego termin uligofazja jest mało precyzyjny i nie ukazuje specyfiki mowy niedorozwiniętych umysłowo. Istota zaburzeń mowy u upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są hipotezy na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów?

  Istnieje wiele koncepcji na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów. Do najważniejszych z nich należą:

  1. teoria Bardacha (1967), który uważa, że ruch płytek podniebicnnych zależy od działania czynników określanych jako „własna siła wewnętrzna”. Brak tej swoistej siły powoduje niezrastanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa dzieci niedosłyszących i głuchych

  „Dość interesującym faktem, który może mieć swoje podłoże psychologiczne, jest obserwowana na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat skłonność do zastępowania dawnych określeń charakterystycznymi eufemizmami. Dziś słowo «kalectwo» figuruje jedynie w nazwie towarzystwa, klóre ma z nim wałczyć...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego palatolalia uznawana jest za wadę złożoną, o wieloukładowym charakterze?

  Jak pisze J. Grossman (1993), palatolalia jest wrodzoną wadą rozwojową o złożonym i wieloukładowym charakterze. Oznacza to, że jej najważniejsza przyczyna - rozszczep podniebienia - upośledza ważne biologicznie funkcje, prowadząc do zaburzeń: ssania, połykania, żucia, oddychania. Powoduje również...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest najnowsza terminologia stosowana w przypadkach zaburzeń słuchu?

  Międzynarodowe Biuro Audiofonologii (B1AP) zaleca zastąpienie terminu głuchota określeniem uszkodzenie słuchu, uzasadniając to skrajnym, pejoratywnym zabarwieniem tego pierwszego pojęcia. Proponowany termin uszkodzenie słuchu uwypukla znaczenie ciągłości w skali od słuchu normalnego poprzez różne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie reakcje towarzyszą niepłynności mówienia?

  Niepłynności mówienia, szczególnie patologicznej, towarzyszą reakcjc: fizjologiczne, psychiczne, społeczne.

  Reakcjc fizjologiczne zlokalizowane są w aparacie: oddechowym, np. oddychanie asymetryczne, skrócenie fazy wydechowej, zwiększona liczba oddechów w jednostce czasu;

  fonacyjnym, np. silne zaciskanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 950

  praca w formacie txt

Do góry