Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakich narzędzi, środków i pomocy używa się w diagnozowaniu i terapii logopedycznej?

  Narzędzia badawcze w logopedii to wszelkie próby, skale, testy (wystandaryzowane i nic wystandaryzowane), kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe, karty badania itp.

  Obecnie do najbardziej znunych i używanych w praktyce narzędzi diagnostycznych należą:

  a)    do badania artykulacji kwestionariusze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody pedagogiczne wykorzystuje się w terapii logopedycznej?

  1. Metoda dobrego startu

  Metoda dobrego startu (MDS) została opracowana przez Marlę Bogdanowicz na wzorach francuskiej metody Lc Bon Depart. Od 1967 r, kontynuowana jcsl praca nad rozwijaniem (ej metody; podręcznik opublikowano w 1985 r., kolejne zaś jej modyfikacje powstały w latach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy rozumieć przez terapię logopedyczną?

  Terapia logopedyczna (syn. logolcrapia, postępowanie logopedyczne) jest terminem szerszym od pojęć korekta logopedyczna i reedukacja mowy, obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody psychologiczne wspomagają terapię logopedyczną?

  1. Techniki relaksacyjne

  Pod pojęciem relaksacji rozumie się formę odprężenia, polegającą na rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu aktywności umysłowej do minimum. Slan len może być osiągnięly dzięki izolacji od bodźców środowiskowych (hałasu, światła, wzruszeń itd,), co wymaga ograniczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /7 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakimi zasadami należy się kierować przy prowadzeniu terapii zaburzeń mowy?

  Zasady terapii logopedycznej lo najogólniejsze reguły, których logopeda powinien przestrzegać i którymi powinien się kierować przy planowaniu i prowadzeniu postępowania logopedycznego.

  Zasady te wywodzą się z melodyki terapii pedagogicznej i psychologicznej. Należą do nich:

  1.    Zasada wczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody medyczne mogą wspomóc terapię logopedyczną?

  1.    Farmakoterapia

  Jest to leczenie chorób środkami chemicznymi pochodzenia roślinnego lub syntetycznymi, inaczej - stosowanie leków, Zasadniczym celem tej terapii jest usunięcie przyczyn choroby. Używa się także leków objawowych, by usunąć lub zmniejszyć nasilenie objawów chorobowych.

  Leki są...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wyróżnia się w terapii logopedycznej?

  Metoda oznacza systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespół celowych, jasno określonych czynności, realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i uznanych środków, które doprowadzą do rozwiązania danego problemu

  W lerapii logopedycznej wybór metod zawsze jest uwarunkowany rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest przebieg prac na poszczególnych etapach diagnozy logopedycznej?

  I etap - O k re ś l e n i e problemu

  W celu stwierdzenia na czym polega problem pacjenta przeprowadza się badania wslępne, do których zalicza się: wywiad, obserwację, oricnlacyjnc badanie mowy i badania uzupełniające.

  1. Badania wstępne

  •    Wywiad służy zgromadzeniu informacji na temat:

  -    wieku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

  Opóźnienie rozwoju mowy (mówienia i rozumienia bądź tylko mówienia lub rozumienia) występuje wówczas, gdy proces kształtowania i rozwoju mowy wc wszystkich bądź w niektórych jej aspektach (fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym czy ekspresyjnym) ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie z normą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie techniki stosuje się w terapii logopedycznej?

  Technika oznacza sposób i biegłość wykonywania jakiejś pracy w określonej dziedzinie; to inaczej metoda szczegółowa.

  W obrębie ogólnych metod wyróżnia się szereg technik (metod szczegółowych), które można przyporządkować którejś z pięciu wyżej wymienionych grup.

  •    Do szczegółowych metod...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 730

  praca w formacie txt

Do góry