Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co warunkuje efektywność terapii afazji (dysfazji)?

  Skuteczność terapii afazji zależy od:

  stopnia, rodzaju i głębokości uszkodzenia mózgu,

  cech chorego (jego wieku, stanu fizycznego i psychicznego),

  momentu rozpoczęcia reedukacji mowy,

  -    częstotliwości spotkań,

  stosunku otoczenia do chorego i jego terapii,

  trafności zastosowanych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są strategie reedukacji mowy chorych z afazją?

  M. Maruszewski (1974) uważa, żc każdy logopeda przed przystąpieniem do terapii afazji powinien dokonać wyboru jednej z Irzech poniżej wyszczególnionych strategii

  1. Strategia maksymalistyczna zakłada, ż.e chory będzie pozostawał pod specjalistyczną opieką tak długo, jak wymaga tego program...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakich mechanizmach kompensacji opiera się terapia mowy afatyków?

  Restytucja mowy następuje w wyniku współdziałania różnych mechanizmów kompensacji. Można do niej doprowadzić za pomocą:

  odhamowywania czynności nie zniszczonych struktur mózgu,

  -    wykorzyslnnia mechanizmów ukształtowanych w drugiej półkuli przed uszkodzeniem.

  kształtowania mechanizmów w strukturach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest cel terapii afazji (dysfazji)?

  Nadrzędnym celem terapii jest przywrócenie choremu możliwości słownego kontaktowania się z otoczeniem. M. Maruszewski (1970, 71) dzieli cele terapeutyczne na:

  cele adaptacyjne przystosowanie pacjenta do występujących trudności,

  cele kompensacyjne odbudowa utraconych funkcji,

  -    cele twórcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy uwzględnić przed przystąpieniem do terapii dziecka dysfatyczego?

  Opracowując program terapii dziecka dysfatycznego należy wziąć pod uwagę

  wiek dziecka,

  jego stan fizyczny i psychiczny (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju umysłowego),

  stopień nicdokształcenia mowy,

  rodzaj występujących w mowie trudności (czy przeważają zaburzenia ekspresji czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zabawy

  Naturalna potrzeba bawienia się jesl najbardziej charakterystyczną cechą życia dziecka. Zabawa jest też zasadniczą formą jego działalności i dlatego prowadząc terapię dziecka z dysfazją, wykorzystuje się ją jako podstawowy sposób pracy.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zaburzenia rozwoju psychoruchowego mogą współwystępować z dysfazją dziecięcą?

  Dzieci z zaburzeniami dysfatycznymi często wykazują te* inne zaburzenia. Należą do nich (Kordyl 1981; Herzyk 1992):

  zaburzenia myślenia pojęciowego (np zredukowana jest zdolność do wyodrębniania istotnych cech przedmiotów),

  -    spowolnienie i Izw. lepkość procesów myślenia (co przejawia się tym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak różnicuje się afazję (dysfazję) na podstawie prób pisania, czytania i liczenia?

  A. W afazji (dysfazji) motoryczno-odśrodkowcj występują:

  -    mctatczy głoskowe i sylabowe (podobnie jak w mowie),

  -    perseweracje głoskowe,

  -    agramatyzmy,

  -    przewaga rzeczowników,

  -    czasowniki w bezokoliczniku.

  B.    W afazji (dysfazji) motoryczno-dośrodkowej występują: substytucje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia afazji (dysfazji) dorosłych

  Terapia chorego z afazją jesl zawsze terapią kompleksową, nastawioną na udzielenie choremu wszechstronnej pomocy. Pacjent powinien być odpowiednio leczony farmakologicznie, a lakże być objęły rehabilitacją ruchową i terapią zaburzeń mawy (Maruszcwski 1966).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją?

  Kompleksową terapię dzicci dysfatycznych w Polsce prowadzi się w ośrodkach rehabilitacyjnych i zakładach leczniczych. Najbardziej znanym jest Zakład Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek dla Dzicci Afatycz-nych, mieszczący się w Krakowie. Specjaliści zatrudnieni w lym zakładzie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 679

  praca w formacie txt

Do góry