Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co jest celem terapii dysartrii?

  Dysartna jest jednym z cięższych zaburzeń mowy. Istotą terapii logopedycznej nic jest nauczenie pacjenta bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sy-luacji, by jego wypowiedzi były zrozumiale dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiły mu porozumiewanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia logopedyczne prowadzi się w przypadku afazji (dysfazji) motorycznej?

  Terapię logopedyczną rozpoczyna się od ćwiczeń wstępnych, do których należą ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (praksji i kinestezji oralnej). Ćwiczy się najpierw proste ruchy warg i języka, a następnie stopniowo przechodzi się do bardziej złożonych ruchów artykulatorów.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy wyróżnia się w terapii dysartrii?

  Ogólne stymulowanie rozwoju dziccka powinno uwzględniać fakt, że dziecko z porażeniem wzrasta i wychowuje się w specyficznych warunkach. Rozwojowi bowiem nic sprzyjają częste hospitalizacje, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami czy ubogie doświadczenie osobnicze (nakładające się na podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia logopedyczne prowadzi się w przypadku afazji (dysfazji) akustycznej?

  W literaturze przedmiotu metody reedukacji afazji (dysfazji) sensorycznej są opracowane znacznie mniej dokładnie niż metody reedukacji afazji motorycznej. Istotą terapii afazji akustycznej jest nauczenie pacjenta kojarzenia słownych bodźców słuchowych z ich znaczeniem.

  Terapię rozpoczyna się od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest cel oraz przebieg terapii zaburzeń dysartrycznych u dorosłych?

  Podstawowym celem terapii logopedycznej osób dorosłych jest umożliwienie im porozumiewania się z otoczeniem.

  Terapię dorosłych dysanryków prowadzi się w zasadzie tak samo jak terapię dzieci. Nie obejmuje ona tylko ćwiczeń służących stymulowaniu rozwoju mowy (tj. rozwijających słownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysartrii

  Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do różnych zaburzeń rozwoju motorycznego. Istnieją trzy stopnic upośledzenia ruchowego:

  a)    lekki - dziecko chodzi, mówi i jedynie jego ruchy są niezgrabne,

  b)    umiarkowany dziecko chodzi niepewnie, ma trudności w kontrolowaniu ruchów rąk. a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnoz dysartrii?

  Dziecko z zaburzeniami dysartrycznymi najczęściej trafia do logopedy już z rozpoznaniem choroby (mózgowe porażenie dziecięce czy inne zespoły pora-żenne), klórcj towarzyszą zaburzenia mowy. Logopeda dysponuje więc zazwyczaj pełnym zestawem wyników budań lekarskich, psychologicznych i innych, które...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co warunkuje dobór metod i środków przy planowaniu terapii afazji (dysfazji)?

  Dokładna znajomość objawów poszczególnych rodzajów i typów afazji jest niezbędna przy planowaniu programu reedukacji mowy. Program ten musi zawierać ćwiczenia przywracające sprawności i umiejętności językowe, które zostały utracone w wyniku choroby,

  Istnieje szereg metod i technik umożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się metody stosowane w terapii afazji (dysfazji)?

  Najogólniej rzecz biorąc, wszystkie metody stosowane w terapii afazji (dysfazji) można podzielić na takie, które:

  1.    służą przezwyciężeniu zaburzeń bezpośrednio wynikających z uszkodzeniu mózgu. Należą do nich mctody bezpośrednie i pośrednie;

  2.    dotyczą zjawisk o charakterze wtórnym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy pracy wyróżnia się w procesie terapeutycznym dorosłych afatyków (dysfatyków)?

  Są dwa zasadnicze clapy terapii afazji (dysfazji):

  1.    etap wstępny, przygotowawczy;

  2.    etap właściwych ćwiczeń logopedycznych.

  Ad 1. Na etapie wstępnym, przygotowawczym zasadniczym celem terapii jest:

  przywrócenie kontaktu pacjenta z otoczeniem (w możliwym zakresie i w najprostszy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /3 807

  praca w formacie txt

Do góry