Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

  W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są cechy prozodyczne mowy?

  Niezbędnym warunkiem efektywnej percepcji mowy, a przede wszystkim jej odpowiedniego rozczłonkowania i rozumienia, jest właściwa organizacja struktury dynamiczno-rylmicznej oraz rytmiczno-melodyczncj każdej wypowiedzi ustnej. Sygnałami tej organizacji są cechy prozodyczne - czynniki foniczne o...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki decydują o efektywności rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

  Zasadniczo można wyróżnić dwie grupy czynników:

  a)    takie, które bezpośrednio związane są z leczeniem operacyjnym i naświetlaniem energią promienną oraz czynniki będące następstwem leczenia chirurgicznego (np. rozległość i zaawansowanie procesu nowotworowego; morfologia zastępczego narządu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest akcent i jakie pełni funkcje?

  Z lingwistycznego punktu widzenia akcent jest najważniejszą cechą pro-zodyczną języka polskiego, Polega on na wyróżnieniu i uwydatnieniu sylaby (sylab) w wypowiedzeniu za pomocą środków fonicznych: siły (dynamiki), wysokości lonu lub iloczasu, albo też za pomocą kombinacji tych czynników.

  Akcent...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest logopedia artystyczna?

  Logopedia artystyczna to zdaniem L Kaczmarka (1991, 18) - „kultura żywego słowa: potocznego, publicystycznego i artystycznego (w recytacji, śpiewie), stosowana i wdrażana w świetlicach, damach kultury, teatrach, telewizji, wyższych szkołach muzycznych, teatralnych i filmowych, zakładach kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znamy rodzaje akcentu?

  Jak wspomniano wyżej, akcentowanie wiąże się z uwydatnieniem określonych elementów wypowiedzi, np. pewnych sylab w wyrazach albo wyrazów w zdaniach. Uwydatnienie sylaby akcentowanej może polegać na silniejszym, tzn. wykonanym z wykorzystaniem większej energii artykulacyjnej, bardziej dynamicznym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przedmiotem zainteresowań logopedii artystycznej?

  W świetle opracowań teoretycznych, a także na podstawie obserwacji praktyki logopedycznej, obszar zainteresowań logopedii artystycznej należy określić jako stan powyżej normy, gdy weźmie się pod uwagę - jako kryterium oceny trzypoziomowy podział kompetencji i sprawności językowych. „Określenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: głos i mowa zastępcza?

  Istotą rehabilitacji laryngektomowanych jest nauczenie ich wytwarzania głosu i mowy zastępczej. Tradycyjnie uzyskiwanie głosu i mowy zastępczej polega na:

  1. wytworzeniu bani zapasowego powietrza w przełyku,

  2. wykorzystaniu fizjologicznego odruchu dźwięcznego odbijania się (ruclus), w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się polski akcent wyrazowy?

  Polski akcent wyrazowy ma charakter dynamiczny (przyciskowy). W tym typie akcentu sylaba akcentowana odznacza się nic tylko zwiększaną energią akustyczną, lecz również podwyższeniem tonu podstawowegp i wydłużeniem czasu jej trwania. Sylaba akcentowana charakteryzuje się także większą precyzją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy typy wymowy? Z którym z nich wiąże się logopedia artystyczna?

  Jednym z najważniejszych kryteriów pozwalających klasyfikować typy wymowy jcsl staranność artykulacyjna. Cecha ta wiąże się z określaniem stopnia staranności, prawidłowości i dopuszczalności wypowiadanych przez nadawcę zarówno poszczególnych dźwięków mowy, jak i całych grup głoskowych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 688

  praca w formacie txt

Do góry