Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co to są neologizmy (czy parafazje neologistyczne)?

  Cechą charakterystyczną afazji żargonowej jest występowanie licznych izw. neologizmów, czyli zbitek fonemów mających pewną strukturę fonolo-giczną, czasami również morfologiczną, ale nie stanowiących prawdziwych wyrazów w żadnym języku. W najczystszej postaci afazji żargonowej słowa tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

  Tak. U niektórych osób leworęcznych (choć - wbrew pewnej „powszechnie znanej” prawidłowości nie u wszystkich) strategiczny dla mowy obszar znaj duje się w prawej półkuli mózgu, która w ich przypadku jest „dominująca”, przynajmniej dla mowy. Uszkodzenie odpowiednich obszarów w prawej półkuli mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest agramatyzm?

  Wszelkie procesy językowe zachodzące w umyśle (mózgu) można podzielić na dwie główne kategorie: procesy paradygm a tycz tie i procesy syntaktyczne (Jakobson 1964). Procesy paradygmatyczne dotyczą kojarzenia określonych ciągów dźwiękowych fonemy, morfemy z określoną treścią, innymi słowy: dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego diagnostyka logopedyczna jest ważna, jeżeli pacjent z afazją ma już rozpoznanie neurologa?

  Potrzebę prowadzenia diagnozy logopedycznej autorka chciałaby uzasadnić z punklu widzenia teoretycznego i praktycznego.

  Z punktu widzenia teorii należy przypomnieć, że słowo logopedia pochodzi z dwóch wyrazów starogreckich: logos i paideia. Ten ostatni człon, choć jcsl wiązany ze starogreckim słowem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak badać agramatyzm?

  Badanie agramatyzmu w przypadku chorego z afazją nastręcza wielkie trudności metodologiczne. Po pierwsze, samo zjawisko nic nadaje się do analizy metodą ilościową jak bowiem policzyć liczbę blędow chociażby w podanym wyżej przykładzie: herbata. . robić... ja? Nic więc dziwnego, żc w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe cele i rodzaje diagnozy w przypadku afazji?

  W literaturze afazjologiczncj wymienia się różnorodne podstawowe cele diagnostyczne. W neuropsychołogii wyróżnia się dwie kategorie celów, jakim ma służyć diagnoza (Kądziclawa 1993, 1998). Są to: 1. cele naukowe, 2. ccic dotyczące samego pacjenta.

  Cele naukowe odnoszą się zarówno do badań...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja?

  Dokładne znaczenie terminu afazja (ze starogreckicgo aphates - osoba nicmówiąca) od lat budzi wiele kontrowersji. Od 1864 r., kiedy to Trousseau wprowadził termin a fa z j a zastępując nim używany przez Broca (1861) termin afemia, powstało kilkaset definicji afazji, opracowanych z punktu widzenia różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sprawdzać i poprawiać prace pisemne uczniów z dysortografią?

  W przypadku dzieci młodszych najlepszą formą poprawy błędu jesl zaklejenie całego wyrazu paskiem papieru (lub wymazanie korektorem) i napisanie poprawnej formy. Jeśli nauczyciel nie ma takiej możliwości (brak czasu, duża liczba błędów), to powinien błąd lub wyraz przekreślić (najlepiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny afazji?

  Zgodnie z zaproponowaną powyżej definicją, afazja powstaje zawsze w wyniku uszkodzenia mózgu, które może być związane z różnymi przyczynami. Należą tu:

  -    schorzenia naczyniowe (udar mózgu o charakterze niedokrwiennym oraz wylew krwi do mózgu),

  -    urazy czaszkowo-mózgowe,

  -    zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób dziecko powinno poprawiać popełnione przez siebie błędy w pisowni?

  Najlepszym sposobem poprawiania przez ucznia błędów i jednocześnie zapamiętania prawidłowej pisowni jesl tworzenie przezeń rodziny wyrazów, czyli łączenie poprawy z analizą morfologiczną wyrazu, np. kształt kształtować, wykształcenie, kształtny, ukształtowanie, zniekształcony, dokształcanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt

Do góry