Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Transport kolejowy - RID

  Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

  Regulamin określa:

  —    towary niebezpieczne, które nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego;

  —    towary niebezpieczne, które są dopuszczone do przewozu międzynarodowego oraz popisane do nich warunki (z uwzględnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja AETR

  Konwencja regulująca czas pracy załóg pojazdów ciężarowych w Europie, podpisana w Genewie 1 iipca 1970 roku, weszła w życie z dniem 5 stycznia 1976 roku. Zgodnie z zapisami Konwencji AETR, zwolnienie z jej stosowania dotyczy przewozu realizowanego:

  —    pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Umowa SMGS

  Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej - powstała w 195: « jako odrębne uregulowanie dla ówczesnych państw socjalistycznych Europy i Az; WNP, Chin i Wietnamu.Umowa SMGS określa 2 rodzaje szybkości przewozu: zwyczajne oraz pośpieszne. Umowa ta zawiera własne uregulowania dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Ustawa o czasie pracy kierowców

  Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie rracy kierowców z późniejszymi zmianami.

  Zgodnie z Art. 6 wspomnianej ustawy czasem pracy kierowcy jest czas od rozpo-zęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski - Konwencja Helsińska

  Jest to konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1974 r. określa ona zasady współpracy 9 państw nadbałtyckich w zakresie ochrony Bałtyku.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Umowy dwustronne

  Przy wykonywaniu usług w międzynarodowym transporcie drogowym szczególne znaczenie mają umowy i porozumienia zawarte między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a ministrami państw, z którymi zostały one podpisane. Strony umowy dwustronnej lub porozumienia tworzą Komisję Mieszaną w celu realizacji jej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski - Konwencja IMDGC

  Konwencja o przewozie towarów niebezpiecznych drogą morską (International Maritime Isngerous Goods Code).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Ustawa o transporcie drogowym

  Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym z późniejszymi zmianam określa zasady podejmowania i wykonywania:

  —    krajowego transportu drogowego,

  —    międzynarodowego transportu drogowego,

  —    niezarobkowego (na potrzeby własne) krajowego przewozu drogowego,

  —    niezarobkowego (na potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencje wiedeńskie

  Konwencja o ruchu drogowym oraz Konwencja o znakach i sygnałach drogowych zostaw sporządzone w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. Konwencje te nie dotyczą bezpośredn : przedsiębiorstw transportowych, niemniej zgodnie z ww. konwencjami ich strony zgodziły się na ujednolicenie podstawowych zasad ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja TIR

  Jest to konwencja celna, ale ze względu na powszechność jej kojarzenia z transportem Łowym została zamieszczona w tym miejscu, Dotyczy międzynarodowego przewozu transportem drogowym i powstała w Genewie 14 listopada 1975 roku. Stronami są ara»'i ,vszystkie kraje europejskie i kraje WNP. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry