Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Istota i zakres towaroznawstwa

  Nauka i wiedza o towarach, rozwijana i wykładana w ramach dyscypliny towaroznawstwo, stanowi istotny element w wykształceniu ekonomisty.

  Towaroznawstwo, jak to wynika z nazwy dyscypliny, polega na dogłębnym znawstwie, czyli znajomości towarów, a więc tego rodzaju dóbr, które są ogólnie dostępne na rynku i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /7 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewóz, spedycja, przechowywanie

  Zezwolenie zagraniczne to dokument otrzymywany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /11 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy prawa finansowego

  Aby prawidłowo poruszać się w zagadnieniach prawa finansowego, należy zapoznać się z zakresem prawa finansowego - jego systematyką, która obejmuje:

  —    prawo budżetowe (gminy, powiat, województwo, jednostki budżetowe, zakłady),

  —    prawo podatkowe,

  —    prawo celne,

  —    prawo finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /24 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy - DGR

  Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych irzesyłek niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA Dangerous -joods Regulations). Przepisy te obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego -...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Konwencja Berneńska

  W 1890 roku uchwalono pierwszą konwencję międzynarodową dotyczącą transportu o powszechnym charakterze - była to Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM). W 1924 r, przyjęto drugą Konwencję berneńską o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV). 

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja CMR

  Konwencja regulująca zasady, prawa i obowiązki stron umowy zarobkowego, drogowego vozu międzynarodowego. Określa również maksymalną odpowiedzialność przewoźnika : :-szczeń i e towaru powierzonego do przewozu do wysokości 25 złotych franków szwaj-La^soch za kilogram wagi brutto. Konwencja została...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy - Konwencja Chicagowska

  Konwencja z dnia 7 grudnia 1944 roku o międzynarodowym lotnictw cywilnym. Jest ona podstawowym aktem prawnym normującym międzynarodową działalność lotnictwa cywilnego, przyjętym do stosowania przez 188 państw członków Organizacji ICAO (Internationa; Civil Aviation Organization). Uwarunkowania prawne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Konwencja COTIF

  Podstawę prawną międzynarodowych przewozów kolejowych stanowi Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) podpisana w 1980 r. Integralnym elementerr tej Konwencji są przepisy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami - CIM.

  Konwencję tę stanowią kraje europejskie oraz kilka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja ADR

  Konwencja o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, podpisana została w Gene-we 30 września 1957 roku. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy konwencji są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2107 roku. Jeden z załączników konwencji (A) obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formuły handlowe INCOTERMS 2000

  Poznaliśmy już najważniejsze regulacje prawne normujące prowadzenie działalności transportowej i spedycyjnej. Pamiętajmy jednak, że każda usługa transportowa musi być prawidłowo rozliczona. Zastosowanie w tej kwestii znajdują formuły handlowe INCOTERMS 2000.

  INCOTERMS 2000 określają zakres...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /8 786

  praca w formacie txt

Do góry