Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Optymalna opłata celna

  Charakterystyka

  W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

  Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Logistyka)

  Charakterystyka

  Wpływ podstawowych rodzajów działań logistycznych na tworzenie wartości produktu dla nabywcy Można określić wykorzystując koncepcję wartości|łańcucha wartości Porter|M. Portera. Użytecznym jest podejście przedstawione przez M. Christophera [1]. Autor wykorzystał w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapas bezpieczeństwa

  Charakterystyka

  Zapas bezpieczeństwa - (safety stock)- ma on za zadanie chronić przedsiębiorce przed nieoczekiwanymi zmianami popytu na wyroby lub opóźnieniami zamawianych dostaw. Zapas ten ma za zadanie zachować zdolność przedsiębiorcy do zaspakajania popytu na towary w czasie od złożenia zamówienia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy transportu wewnętrznego

  Charakterystyka

  Techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego tworzą bardzo istotny składnik infrastruktury procesów logistycznych które aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania towarów, poziom procesów manipulacyjnych i transportowych pod względem ich wydajności a jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty utrzymania zapasów

  Charakterystyka

  Zapasy są nieodłącznym elementem procesów gospodarczych - występują w każdej z faz działalności przedsiębiorstwa, a przez strumienie dopływu i odpływu ulegają stałemu odnawianiu. Znajomość odpowiednich kosztów, które towarzyszą zapasom pozwala na optymalizację procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECR

  ECR z ang. Efficient Consumer Response łańcuch dostaw zorientowany na klienta. Działania w ramach koncepcji ECR skupiają się na zintegrowaniu nowoczesnych metod zarządzania oraz różnorakich technologii wspomagających w celu podniesienia poziomu i jakości obsługi klienta z jednoczesnym obniżeniem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tranzyt

  Definicja

  Tranzyt oznacza procedurę pozwalającą na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów niekrajowych, niepodlegających w tym czasie należnościom celnym przywozowym i środkom polityki handlowej, z zastosowaniem:

  dokumentów określonych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /6 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka magazynowa

  Metody analizy gospodarki magazynowej

  Analizę gospodarki magazynowej można przeprowadzać stosując różne metody. Najbardziej rozpowszechniona jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na obliczeniu określonych wskaźników, a następnie na interpretacji wyniku i wyciągnięciu wniosków.

  Najczęściej do analizy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011 Znaków /14 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe

  Definicja

  Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które swą siedzibę ma głównie w kraju macierzystym, lecz znaczną część swoich dochodów pozyskuje z innych krajów poprzez rozszerzenie swoich struktur organizacyjnych.

  Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CFR

  Charakterystyka

  CFR - Cost and Freight (koszt i fracht...oznaczony port przeznaczenia) to incoterms należący obok CIF, CPT i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty transportu opłacone są przez sprzedającego.

  Moment dostarczenia towaru

  W tej formule uznaje się, że sprzedawca dostarczył towar w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.03.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt

Do góry