Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  System logistyczny przedsiębiorstwa

  Zestawienie ogólnych składowych systemu logistycznego przedsiębiorstwa można przedstawić na podstawie zestawienia opracowanego przez M. Nowicką - Skowron s. 25:

  cel działania uwzględniający funkcjonowanie wszystkich podsystemów, rezultaty działania na wyjściu (wyroby lub usługi, obsługa gwarancyjna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady projektowania kanałów dystrybucji

  Charakterystyka

  Decyzje dotyczące projektowania kanałów dystrybucji podejmuje producent, hurtownik lub detalista. To, która instytucja może je podejmować, zależy od ich pozycji ekonomicznej, zdolności finansowej, zasobów ludzkich i rzeczowych, prestiżu itp..

  Projektowanie kanałów dystrybucji jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.05.2011 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszerzone przedsiębiorstwo

  Koncepcja rozszerzonego przedsiębiorstwa (z ang. extended enterprise), jako najbardziej zaawansowanej formy dostaw|łańcucha dostaw powstała w latach 90-tych. Założenia tej koncepcji można zaprezentować w oparciu o pracę pod red. K. Rutkowskiego [1], czy także na podstawie pracy J. Sheridana [2]...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fracht

  Charakterystyka

  Fracht (ang. freight, niem. fracht) – określenie to może oznaczać przewóz towarów lub sam przewożony towar, najczęściej jednak pojęcie to stosuje się do określenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi od właściciela ładunku lub dostarczającego ładunek za dokonanie przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość dostaw

  Charakterystyka

  Zapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz jakości, techniczne warunki zakupów, w przypadku nieciągłości potrzeb|zapotrzebowanie na dostawy, i instrukcje|procedury przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXW

  Charakterystyka

  EXW - Ex Works (z zakładu...oznaczone miejsce) to incoterms należący, jako jedyny do grupy E, która nakłada na sprzedającego obowiązek udostępnienia kupującemu towaru na swoim terenie.

  O ile formuła DDP stanowi maksimum zobowiązań sprzedającego, o tyle EXW nakłada na niego minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładunek drobnicowy

  Charakterystyka

  Ładunek drobnicowy - jako przedmiot przewozu - to wszelkiego rodzaju produkt przetworzony i wyrób gotowy, który przemieszczany jest w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Jest to ładunek charakteryzujący się stałą formą zewnętrzną i możliwością wyodrębnienia jednostki ładunku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewoźnik

  Charakterystyka

  Aby móc zdefiniować pojęcie przewoźnika należy przywołać procesy zachodzące w logistycznym łańcuchu dostaw. Występują w nim klienci, dostawcy, odbiorcy, zakłady produkcyjne. W łańcuchu możemy wskazać stałe miejsca w których niejako dany rodzaj działalności jest wstrzymywany na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAF

  Charakterystyka ogólna

  DAF - Delivered at Frontier (Dostarczone na granicę ... oznaczone miejsce). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru do granicy kraju kupującego.

  Moment dostarczenia

  Dostarczenie towaru do uzgodnionego miejsca przy granicy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochudzony łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Ochudzony łańcuch dostaw (Lean Supply Chain Management) - jest rozwiązaniem z zakresu SCM

  Zastosowanie

  Lean Supply Chain Management znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów charakteryzujących się następującymi cechami:

  długim cyklem życia przewidywalną wielkością popytu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt

Do góry