Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności

  Logistyka pochodzi od greckiego słowa logos lub logicos(liczenie, sztuka liczenia, my9slący, rozsądny( lub od francuskiego loger lub logis – zamieszkać, zakwaterowanie. Po raz pierwszy pojawiło się na początku x w. N. E. Cesarz bizantyjski leontos vi w swoim dziele sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej obok...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest logistyka i czym się zajmuje?

  Wg. M. Gołębiowskiej logistyka to zarządzanie łańcuchem dostaw, definiowane wcześniej w strategii militarnej sposobem najkrótszego w czasie i przestrzeni przemieszczania ładunków.

  Wg. J.g. Cole i e.j. Bardi logistyka to fizyczne przemieszczanie towarów z miejsc dostawy do końcowego nabywcy i towarzyszące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DES

  Ogólna charakterystyka

  "DES - Delivered Ex Ship" (oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, w której sprzedający przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia towarów wyłącznie drogą wodną do portu wyznaczonego przez kupującego, ponosząc przy tym wszystkie koszty i ryzyko związane z transportem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.06.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji logistycznej

  Charakterystyka

  Schemat systemu informacji logistycznej przedstawiający jego strukturę, zakresy pozyskiwanych wiadomości wraz z wykorzystywanymi kanałami informacyjnymi zaprezentowany został na rysunku. Przedstawiony schemat uwzględnia możliwość współpracy z wyspecjalizowaną jednostką logistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /4 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport intermodalny

  Definicja

  Transport intermodalny (kombinowany) - typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty logistyczne

  Charakterystyka

  Zadania realizowane w systemie logistycznym wymagają ponoszenia kosztów. Ścisłe przypisanie kosztów systemom logistycznym umożliwia ich wyodrębnienie z globalnych kosztów przedsiębiorstwa .

  B. Szałek koszty logistyczne identyfikuje jako:

  koszty bezpośrednie (transport, magazyny, zapasy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wewnętrzny

  Charakterystyka

  Techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego tworzą bardzo istotny składnik infrastruktury procesów logistycznych które aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania towarów, poziom procesów manipulacyjnych i transportowych pod względem ich wydajności a jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja pozasklepowa

  Charakterystyka

  Rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i budowania z nimi indywidualnych, partnerskich relacji.

  Rodzaje

  Dystrybucja pozasklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria lokalizacji hurtowni

  Charakterystyka

  Istotną sprawą dla wyznaczenia racjonalnych kanałów logistycznych jest lokalizacja sieci handlowej (sklepów detalicznych, hurtowni, magazynów). Optymalne rozmieszczenie hurtowni przczynia się do zmniejszenia kosztów oraz do stworzenia dobrze zorganizowanego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch logistyczny

  Charakterystyka

  Łańcuch logistyczny to taki łańcuch transportowo - magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych, drogami przewozu towarów.

  Poszczególne działania w ramach funkcjonowania łańcucha logistycznego to kolejne etapy całego procesu przepływu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt

Do góry