Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  OMÓW WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM

  1.gęstość-masa właściwa; jest wielkością stałą i charakterystyczną dla każdego ciała.

  Wyraża się ona stosunkiem masy ciała m do )jego objętości V. P= m/V (kg/m

  Oprócz gęstości ważna jest: wytrzymałość, sprężystość, plastyczność, twardość, kruchość.

  Zróżnicowana budowa produktów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW ZALETY I WADY POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZI TRANSPORTU

  1. transport kolejowy:

  ZALETY: zdolność do przewozów masowych, relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości, rozległa sieć połączeń dostosowanych do lokalizacji głównych rynków zaopatrzenia i zbytu, duża dostępność przestrzenna dróg i stacji, czas transportu-...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA POTRZEBY PRZEWOZOWE

  1. podatność transportowa przemieszczanych ładunków - to stopień odporności na warunki i skutki transportu.

  Ładunki mają podatność transportową:

  - naturalną- odporność na warunki i skutki przemieszczania wynikające z fiz., chem., biolog. Cech i właściwości przewożonych produktów

  - techniczną-...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy czynić, aby poprawić obsługę klienta?

  Stopień satysfakcji klienta coraz bardziej związany jest z motywacją pracowników. Jeśli ci ostatni widzą, ze firma nie troszczy się o nich, to oni również nie widzą powodu troszczenia się o ludzi, których obsługują.

  Należy, więc:

  - stale podnosić kwalifikacje pracowników,

  - systematycznie badać...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj standardy obsługi klienta i ich wpływ na koszty działań logistycznych

  - zdefiniować problemy związane z poziomem obsługi wymaganym przez klientów w sposób uwzględniający ich punkt widzenia;

  - zmierzyć liczbę utraconych i pozyskanych klientów oraz odnieść to do polityki obsługi klienta;

  - zmierzyć oferowany aktualnie poziom obsługi klientów w sposób uwzględniający...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych

  Logistyka ma za zadanie zaoferować taki poziom obsługi, który pozwoli przywiązać do firmy dotychczasowych klientów, pozyskać nowych, korzystających dotąd z usług konkurentów, poprawić image przedsiębiorstwa, zwiększyć jego sprzedaż i zyski oraz udział w rynku.

  Zakupy dokonywane przez klientów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura, jej podział i rola w działaniach logistycznych

  Infrastruktura – urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych warunków życia ludności. Infrastruktura jest podsystemem społeczno-ekonomicznym gospodarki.

  Jest wiele definicji i podziałów infrastruktury...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie logistyki w racjonalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa

  Logistyka jest instrumentem racjonalizacji, obniżki kosztów przedsiębiorstwa.

  Wprowadzenie formuły logistycznego zarządzania w przedsiębiorstwach zach. pozwoliło w latach 87-92 osiągnąć m.in.:

  - zmniejszenie kosztów logistycznych o 29%

  - skrócenie cyklu realizacji zamówień o 35%

  - poprawę poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyczne aspekty orientacji przedsiębiorstwa na odbiorcę

  Orientacja na odbiorcę w praktyce oznacza:

  a)maksymalizację zysku w długim okresie (cel działania)

  b)przyjęcie zasady „klient nasz pan”

  c)godzenie ze sobą celów: przedsiębiorstwa oraz konsumenta lub użytkownika.

  Najlepiej zaplanowane strategie marketingowe mogą zawieść, jeśli nie wspomogą ich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System logistyczny przedsiębiorstwa i jego podsystemy

  System logistyczny przedsiębiorstwa to celowo zorganizowany i zintegrowany zbiór elementów (czynników produkcji: ludzi, majątku trwałego i obrotowego oraz działań i norm regulacyjnych) wraz z występującymi między nimi związkami, które są zaangażowane w zachodzące w przedsiębiorstwie procesy przepływu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 975

  praca w formacie txt

Do góry