Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Zamówienia towaru przez sklepy i ich dystrybucja

  Decyzje dotyczące zamawiania towarów do sklepów muszą uwzględniać potrzeby konsumentów oraz braki w zaopatrzeniu produktów. Zamówienia dla sklepów robione są za pośrednictwem systemu komputerowego , za pomocą specjalnych czytników kodów kreskowych. Zamówienia w firmie można zaliczyć do zamówień...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dział Obsługi Klienta

  Jest jednym z ważniejszych działów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej. Pracuje w nim 15 osób w systemie trzyzmianowym od poniedziałku do soboty.

  Ich główne obowiązki to:

  tworzenie nowych artykułów, 

  kontrola przygotowanych zamówień - 5% przygotowanych zamówień pod...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspedycja artykułów świężych

  Działem który odpowiada za przygotowanie i wysyłkę towarów do sklepów jest Ekspedycja.

  Magazynierzy przygotowują zamówienia według dokumentów systemowych, na których podane są ilości kartonów i pakowań.

  Zanim zamówienie (ilości dla danego sklepu) pojawi się w systemie najpierw jest: 

  sporządzone...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka magazynu EKO

  Firma EKO posiada jeden magazyn, który zaopartuje obecnie 17 super-marketów.

  Głównym powodem uruchomienia go było koniecznoć zgromadzenia określonej wielkości zapasów artykułów swieżych i trwałych, by zapewnienić ciągłe dostawy do obsługiwanych miejsc sprzedaży detalicznej.

  Za prawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /5 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja magazynów

  Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach.W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /7 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział magazynów

  Ze względu na sposób przechowywanego towaru magazyny można podzielić na: 

  * otwarte - są to ogrodzone place składowe, gdzie przechowywany materiał nie posiada stałej ochrony przed wpływami atmosferycznymi. W magazynach tych przechowywane są materiały pochodzenie mineralnego np.węgiel, drzewo, wełna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady gospodarki magazynowej

  O jakości systemu magazynowego szczególnie w hurtowniach i centrach dystrybucyjnych najczęściej decyduje nie technologia składowania, lecz rozwiązania kompletacyjne, czyli pobieranie ze strefy składowej części zgodnych ilościowo i asortymento z zamówieniem określonego klienta; grupowanie i pakowanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik wykorzystania

  Obrazuje zużycie zasobów, które przyjmują postać: wydatków pieniężnych, zasobów rzeczowych i zapasów. Wskaźniki dot. wydatków pieniężnych różnią się zasięgiem i sposobem ujęcia normy, która może być wielkością historyczną lub wzorcową.

  W przypadku zasobów w ujęciu rzeczowym normą jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ kosztów logistyki na rentowność przedsiębiorstwa

  1. zaangażowanie pokaźnego majątku trwałego – z jednej strony ponosimy koszty, a z drugiej angażujemy kapitał co powoduje stratę korzyści płynących z wykorzystania kapitału,

  2. znacznego działu zatrudnienia w procesach fiz. przepływu i towarzyszących im procesach informacyjno – decyzyjnych, co...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów rodzaje kosztów wywołujących procesy logistyczne

  Procesy logistyczne obejmują procesy rzeczowe i informacyjne oraz wywołują powstanie kosztów:

  1.zużycie pracy żywej oraz środków i przedmiotów pracy oraz usług obcych,

  2.wydatki pieniężne przedsiębiorstwa stanowiące część produkcji dodanej czyli:

  -np. podatki od nieruchomości i śr...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt

Do góry