Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Procesy logistyczne - Koszty procesów logistycznych

  Traktowane kompleksowo koszty logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów:

  • kosztów fizycznego transferu dóbr, czyli kosztów transportu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmujących koszty wynikające ze zużycia sprzętu (amortyzacja) lub z opłat za usługi zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy logistyczne - Infrastruktura procesów logistycznych

  Procesy fizycznego przepływu produktów i utrzymywanie zapasów, a także związane z nimi systemy informacyjno-decyzyjne wymagają zastosowania szerokiej i różnorodnej gamy środków technicznych. Środki te i sposoby ich wykorzystania tworzą infrastrukturę procesów logistycznych. Powinna ona umożliwić...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy logistyczne - Procesy informacyjne

  Ważnym składnikiem procesów logistycznych są strumienie i zasoby informacji. Odzwierciedlają one przepływ i stan zasobów rzeczowych i jednocześnie są wykorzystywane w sterowaniu procesami przepływu.

  Informacje muszą być gromadzone, odpowiednio klasyfikowane, kodowane i wykorzystywane w procesach...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy logistyczne - Przepływy rzeczowe

  Procesy gospodarcze to nieustanny przepływ produktów, zapoczątkowany pozyskiwaniem dóbr materialnych z przyrody i przebiegający przez kolejne fazy przetwarzania, transportu, manipulacji itd., aż do finalnych odbiorców (konsumentów bądź inwestorów). Przepływ ten tylko wyjątkowo bywa ciągły. Regułą bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy logistyczne

  W warunkach współczesnej gospodarki przepływy fizyczne są szczególnie złożone, a sterowanie tymi procesami wymaga odpowiednich informacji i ich przetwarzania w celu decyzyjnego wspomagania menadżerów. Można więc powiedzieć, że współczesne rozumienie procesów logistycznych to integracja strumieni realnych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe fazy i kierunki rozwoju logistyki

  Fazy rozwoju logistyki Rok ( lata ) Kierunki rozwoju logistyki1 2 3Faza startu i budzenia się „logistyki” w USAFaza definiowania i konceptualizacji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Faza zmian priorytetów i kreowania podstawowych wymiarów zintegrowanej logistyki (rozszerzenie roli...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja logistyki

  Termin logistyka nie jest pojęciem nowym. Jego historia sięga dalekiej przeszłości , a jego źródłosłowu poszukuje się bądź w greckich słowach logos lub logicos (liczenie, sztuka liczenia; prawidłowo myślący), względnie francuskich loger lub logis (zakwaterowanie, kwatera). Do pierwszego z tych słów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody organizowania procesów pracy

  Procedury postępowania przy wykorzystaniu technik organizatorskich można wykorzystywać w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa jak: 

  - działalność związana z realizacją podstawowej funkcji organizacji,

  - działalności związanej z obsługą informacji.

  W każdym z tych dwóch przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wewnętrzny

  Organizacja dostaw, inaczej gospodarka transportowa, składa się z wielu czynników związanych z przemieszczaniem ładunków, ( zmianą miejsca składowania ), oraz czynności z tym związanych, polegających na załadowaniu i rozładowaniu towaru. Transport w przedsiębiorstwie handlowym jest bardzo ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wewnętrzny

   

  Organizacja dostaw, inaczej gospodarka transportowa, składa się z wielu czynników związanych z przemieszczaniem ładunków, ( zmianą miejsca składowania ), oraz czynności z tym związanych, polegających na załadowaniu i rozładowaniu towaru. Transport w przedsiębiorstwie handlowym jest bardzo ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 931

  praca w formacie txt

Do góry