Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM DYSKONTA

  Model ekonomicznej wielkości partii dostawy (EOQ) można również wykorzystać do obliczenia wielkości dostawy w przypadku, gdy firma ma możliwość skorzystania z opustów cenowych, związanych z zakupami powyżej pewnego poziomu. W tym przypadku łączne koszty utrzymania zapasów wzrastają oraz jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY (EOQ)

  Model Economic Order Quantity (EOQ) pozwala określić ekonomicznie uzasadnioną wielkośc partii dostawy, która ma zapewnić minimalizację całkowitych kosztów związanych z gospodarką zapasami. Te koszty to: koszty utrzymania zapasów w magazynach, Ku, oraz koszty realizacji zmówień (realizacji dostaw), Kz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /5 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

  System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. Zgodnie z tym podejściem firma zamawiająca stara się utrzymać zapasy na poziomie bliskim zera. Zapasy są realizowane bardzo skrupulatnie, z dokładnością co do dnia lub nawet godziny. Dlatego też system ten wymaga bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - METODA ABC

  W metodzie tej zapasy są pogrupowane według kolejności od najddroższych do najmniej cennych. Zgodnie z tym Grupa A obejmująca 10% ogółu zapasów ujętych ilościowo, stanowi 50% wartości. Kolejne 30% ilościowych składników zakwalifikowanych do grupy B stanowi w ujęciu wartościowym 35% ogółu zapasów. Jak...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIEJSCE ZAPASÓW W ZARZĄDZANIU FINANSAMI FIRMY

  W prowadzeniu działalności bardzo ważną rzeczą jest utrzymywanie zapasów. Zapewnia to bowiem ciągłość procesów gospodarczych oraz ciągłość produkcji i sprzedaży. Firma może gormadzić różne rodzaje zapasów jak na przykład: materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe. W procesie gospodarczym każdy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /4 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie zapasów

  ZAPASY jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o przyszłości. Bez nich trudno mówić o sprawnie funkcjonującej firmie. Wielkość i struktura zapasów zależy od wielu czynników i okoliczności. Przede wszystkim od stopnia zrównoważenia popytu i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

  Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /8 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy ekonomiki transportu samochodowego

  Problematyka zaspokajania potrzeb przewozowych przez transport samochodowy była i jest obecnie jednym z najbardziej złożonych zagadnień funkcjonalnych występujących w transporcie jako dziedzinie gospodarki narodowej. Wynika to z jednej strony z przedstawionych już odrębności działania sfer przewozów, z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /6 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na usługi transportu samochodowego

  Pozytywne cechy produkcji usługowej transportu samochodowego powodują, że przy danej liczbie mieszkańców, ich aktywności społecznej i zawodowej oraz przy danej wielkości produkcji towarowej i jej rodzajowej strukturze znakomita część potrzeb przemieszczania mogłaby się skierować właśnie na tę...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki transportu i technologie przewozu

  Środki produkcji transportu samochodowego obejmują dwie generalne grupy taborowe:

  a) przeznaczone do przewozu pasażerów

  b) przeznaczone do przewozu ładunków

  Tabor przeznaczony do przewozów pasażerskich obejmuje swoimi ramami samochody pasażerskie i autobusy. Podstawę produkcji jednak stanowią te...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt

Do góry