Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Omów główne kierunki zmian decyzyjnych w gospodarce

  Kierunki zmian decyzyjnych w gospodarce:

  • Elastyczność rynkowa,

  • Poziom obsługi klienta,

  • Poziom obsługi wyrobu,

  • Czas przepływu materiałów i wyrobów,

  • Poziom zapasów,

  • Wykorzystanie potencjału wytwórczego,

  • Długość serii produkcyjnej,

  • Nakłady eksploatacyjne,

  • Czas odnowy majątku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

  Fazy procesu identyfikacji, kształtowania i wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie

  Faza I Analiza sytuacji logistycznych oraz zadań i determinant systemu:

  1. Analiza rzeczywistych i potencjalnych osiągnięć (świadczeń) logistyki

  2. Analiza kosztów logistycznych.

  3. Analiza czynników...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty logistyczne a wartość produktu

  Czynności podnoszące wartość to:

  • Produkcja i jej racjonalizacja,

  • Reklama.

  Czynności podnoszące koszty:

  • Produkcja,

  • Magazynowanie,

  • Transport.

  Istotą logistyki jest więc dążenie do ograniczenia czynności podnoszących koszty i wydłużenie czynności podnoszących wartość, czyli dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz logistyczna – budowa, istota

  Każdej sferze logistyki gospodarczej towarzyszą procesy logistyczne, charakteryzuje je w jedną stronę przepływy materiałów, w drugą przepływ informacji. Powstaje w tej sytuacji macierz logistyczna. Procesom przepływu materiałów towarzyszy wzrost wartości produktu w czasie. W procesie tym można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada 5R – 5W

  • right goods (właściwy towar),

  • right place (właściwe miejsce),

  • right time (właściwy czas),

  • right quantity (właściwa ilość),

  • right quality (właściwa jakość).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić istotę dylematu „make or bay”

  (Robić czy kupić). Polega na podejmowaniu decyzji przez producenta, w jakim stopniu wykonywać we własnym zakresie funkcje zaopatrzeniowo – dystrybucyjne (make), a w jakim zakresie powierzać ich wykonawstwo wyspecjalizowanym podmiotom (buy).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy działań logistycznych

  W zarządzaniu logistycznym wyróżniamy trzy poziomy:

  • Strategiczny,

  • Taktyczny,

  • Operacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce

  Logistyka w gospodarce obejmuje sfery:

  • Pozyskiwanie dóbr,

  • Zaopatrzenie,

  • Produkcja,

  • Zbyt,

  • Konsumpcja (eksploatacja),

  • Recykling.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota logistyki – definicja

  Istotą logistyki – jest kompleksowa integracja zarządzania przepływami materiałów, informacji, uporządkowanie tych przepływów przynosi wymierne korzyści.

  Logistyka – proces zarządzania całym łańcuchem dostaw.

  Logistyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki, ekonomii...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - PODEJŚCIE INWESTYCYJNE W ZARZĄDZANIU ZAPASAMI

  W zarządzaniu zapasami można również zastosować podejście inwestycyjne. Gromadzenie większych zapasów wymaga wcześniejszego poniesienia wydatków. Zapasy te przyniosą w niedalekiej przyszłości korzyści, wyrażające się w dodatkowej sprzedaży i dodatkowych wpływach.

  Warunkiem akceptacji decyzji o...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /23.06.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt

Do góry