Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Wymiary modułu magazynowego europalety

  Ze względu na manipulowanie ładunkami moduł jednostki paletowej wynosi 1300 x 900 mm. Wymiary modułu rzutują na wymiary powierzchni magazynowych.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj wymiary i dopuszczalne obciążenia europalety

  Wymiary palety: 1200x800x144 mm.

  Nośność palety przy dowolnie rozłożonym ładunku – 1000 kg.

  Nośność palety przy równomiernie rozłożonym ładunku – 1500 kg.

  Maksymalne obciążenie palety przy piętrzeniu palet – 4000 kg.

  Maksymalne wymiary ładunku na palecie – 840 x 1240 mm.

  Wysokość ładunku z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje tworzyw sztucznych – opakowaniowych

  • PE – polietylen,

  • PE-LD – polietylen niskociśnieniowy,

  • PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy,

  • PP – polistyren,

  • PS-E – polistyren spieniony (styropian),

  • PW – poliwęglan,

  • PCW (PVC) – polichlorek winylu,

  • PETF – poliestry,

  • PA –...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota komputerowego systemu projektowania opakowań

  Istotą komputerowego systemu projektowania opakowań jest ich realizacja zgodnie z życzeniami klientów, dostosowaniem do wymogów transportowych oraz rodzajem opakowywanego produktu.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa modułowego systemu wymiarowego wg ISO

  Wymiary opakowań w Europie określają normy ISO – 3394. Zgodnie z tą normą podstawowy moduł to 400 x 600 mm. Na jego podstawie utworzono 5 multimodułów oraz 19 submodułów.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wymiarowe opakowań

  System wymiarowy opakowań – to ograniczony ilościowo układ zalecanych wymiarów opakowań jednostkowych i transportowych.

  • System norweski – obowiązuje w Polsce – definiuje wymiary wewnętrzne opakowań,

  • System szwajcarski – ustala wymiary zewnętrzne opakowań.System w Polsce opisuje PN – 89/0 – 79021...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne grupy zagrożeń towarów w transporcie i magazynowaniu

  Narażenia powstające w transporcie:

  • Klimat,

  • Drgania, uderzenia,

  • Piętrzenie,

  • Upadek.

  Narażenia w czasie transportu:

  • Fizyczno – mechaniczne (nacisk, zginanie, złamanie, uderzenie, zgniecenie, drgania),

  • Klimatyczne (temperatura, wilgoć, ciśnienie, promieniowanie słoneczne),

  • Chemiczne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje opakowań

  Funkcje ochronne

  -Mała wrażliwość na zmiany temperatury

  -Szczelność

  -Odporność na korozję

  -Odporność na przenikalność tłuszczu

  -Neutralność chemiczna

  -Zdolność do zachowania ilości

  -Trudna zapalność

  Funkcje związane z transportem Stabilność form

  -Odporność na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty opakowań w stosunku do wartości towaru

  Wg Jansena koszty opakowań w stosunku do wartości pakowanych produktów wynoszą:

  • Tekstylia – 1%

  • Papier i towary drukowane – 3%,

  • Sprzęt elektrotechniczny – 8%,

  • Artykuły żywnościowe powszechnie używane – 12%,

  • Słodycze – 30%,

  • Kosmetyki i środki farmaceutyczne –...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja opakowań na mieszkańca

  • USA – 250 kg/ osoba/rok,

  • Kraje wysoko rozwinięte – 150kg/os./rok,

  • Polska – 50kg/os./rok,

  • Kraje „3-go świata” (rozwijające się) – 5 kg/os./rok.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt

Do góry