Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Która gałąź transportu generuje najwyższe koszty społeczne

  Transport generuje koszty ogólnospołeczne w postaci: hałasu, zanieczyszczeń, zajętości terenu, kosztów budowy oraz wypadków. Generalnie największe koszty generuje transport samochodowy.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice w przewozach gałęziowych w UE oraz państwach Europy Środkowej

  Najistotniejsze różnice występują w transporcie kolejowym: w krajach UE stanowi on około 8%, natomiast w krajach Europy Środkowej transport kolejowy to aż 80% całego transportu.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zdolności operacyjne transportu wewnętrznego

  • Warunki tradycyjne dróg i korytarzy transportowych,

  • Zasięg i osiągi pojazdu,

  • Maksymalny możliwy do pokonania wznios,

  • Zdolność pokonywania łuków ze względu na stateczność,

  • Maksymalny udźwig,

  • Maksymalna wysokość podnoszenia,

  • Zdolność adaptacji różnorodnego oprzyrządowania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady składowania dynamicznego

  Składowanie dynamiczne:

  • Regałowe:

  o W regałach przepływowych,

  o W regałach okrężnych,

  o W regałach przesuwnych,

  o W regałach przejezdnych.

  • Na środkach transportowych:

  o Na przenośnikach podpartych (wałkowych, krążkowych, taśmowych),

  o Na przenośnikach podwieszonych (cięgnowych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady składowania statycznego

  Składowanie statyczne:

  • Bezregałowe podłogowe:

  o W stosach rzędowych,

  o W stosach blokowych,

  o W stosach ukośnych.

  • Regałowe:

  o W regałach półkowych (niskich lub piętrowych),

  o W regałach wjezdnych (przelotowych lub nieprzelotowych),

  o W regałach ramowych (paletowych lub pojemnikowych),

  o W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest moduł magazynowy, od czego zależą jego wymiary

  Moduł magazynowy – to jednostka składowania (paleta) oraz moduł transportu (wózek widłowy, układnica międzyregałowa).Powierzchnia modułu: S = l ∙ (2d + s)

  l - szerokość przestrzeni dla jednej jednostki (dla palety

  800x1200: 1300mm),

  d – głębokość przestrzeni dla jednej jednostki (dla palety...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: średni zapas magazynowy, zapas bezpieczeństwa, punkt składania zamówień, okres realizacji zamówień

  Średni zapas magazynowy - gromadzenie zapasu dla wyrównania zakupów i zużycia.

  Zapas bezpieczeństwa - liczba jednostek materiału chroniąca przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi brakami zapasu.

  Punkt składania zamówień – jest po punkt, w którym dla utrzymania prawidłowego poziomu zapasów magazynowych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega analiza towarów ABC oraz XYZ

  Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu:

  Grupę A – zapasy o dużym udziale w obrocie i najmniejszej liczbie pozycji asortymentowych (ok. 75-80%),

  Grupę B – zapasy o średniej wartości wskaźników (ok. 15%),

  Grupę C – zapasy o małym udziale w obrocie i dużej liczbie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj parametry stanu i ruchu zapasów magazynowych

  • Parametry stanu zapasów:o Asortyment – zestawienie pozycji towarów będących przedmiotem obrotu magazynowego,o Poziom zapasów magazynowych – wielkość zapasu magazynowego dla każdego asortymentu,

  • Parametry ruchu zapasów:o Charakterystyka dostaw i wydań – natężenie przepływu towarów przez magazyn,o...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień układy technologiczne magazynów

  • Układ przelotowy prosty

  • Układ przelotowy kątowy,

  • Układ nieprzelotowy.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /96

  praca w formacie txt

Do góry