Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj dopuszczalne naciski zestawów kołowych na tory

  Dopuszczalny nacisk osi Linie spełniające wymagania infrastruktury oraz linie do poprawy lub przebudowy Nowe linie tylko dla ruchu pasażerskiego

  Nowe linie dla ruchu pasażerskiego i towarowego

  Lokomotywy 22,5 t 22,5 t

  Wagony motorowe spalinowe i elektryczne, zespoły trakcyjne 17 t 17 t 17 t

  Wagony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę spełnia UIC

  UIC – Międzynarodowy Związek Kolei – reguluje on wszelkie sprawy związane z organizacją, eksploatacją ekonomiką w kolejnictwie a także sprawy w zakresie konstrukcji, stosowanych materiałów.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczą Umowy Europejskie AGC oraz AGTC

  Umowy te wytyczają tzw. korytarze transportowe. Umowa AGC wymienia 4 korytarze transportowe, a umowa AGCT – 8 korytarzy oraz punkty przeładunkowe. Na tej podstawie Polska może się ubiegać o dofinansowanie budów lub modernizacji linii będących w planach ujętych w tych umowach. Linie te łączą się siecią...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień urządzenia podnoszące mobilność środków transportu drogowego

  • Hydrauliczne dźwigi samochodowe (HDS),

  • Hydrauliczne urządzenia załadowcze do nadwozi wymiennych,

  • Podpory rozstawne- zwiększające stabilność pojazdu na postoju,

  • Suwnice platformowe,

  • Ruchome podłogi,

  • Platformy samozaładowcze,

  • Przenośniki taśmowe,

  • Przesuwne ściany, rolowane dachy i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie naciski osi na drogi obowiązują w Polsce

  Naciski na osie:

  • nacisk osi pojedynczej nie może przekraczać 80kN,

  • w zespole 2 lub więcej osi nacisk nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej osi składowej:

  a) do 1,2m – 57,5kN,

  b) powyżej 1,2m do 1,3m – 65kN,

  c) powyżej 1,3m – 72,5kN,

  • przy dopuszczonym nacisku na oś pojedynczą do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy wymiary pojazdów drogowych – dopuszczalne

  Dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie może przekraczać:

  • Pojazdu pojedynczego z wyjątkiem naczepy:

  a) dwuosiowego – 16 t,

  b) o liczbie osi większej niż dwie – 24 t,

  • Pojazdu dwuczłonowego lub zestawu:

  a) o liczbie osi nie większej niż cztery – 32 t,

  b) o liczbie osi większej niż cztery – 42...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy kategoria ruchu drogowego

  W zależności od natężenia ruchu drogowego podejmowane są decyzje o modernizacji dróg, poprzez zwiększenie liczby pasów ruchu. Natężenie ruchu określa liczba pojazdów przejeżdżających daną drogą na dobę.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skrajnia drogowa

  Skrajnia drogowa – to zarys geometryczny przekroju poprzecznego drogi, poza który nie powinien wystawać żaden element budowli drogowych i urządzeń infrastruktury drogowej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczy Umowa Europejska ARG

  Określa ona parametry dróg oraz zakłada ich współfinansowanie przez kraje UE. Część z planowanych dróg przebiega przez terytorium Polski.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie kongestii w ruchu drogowym

  Kongestia - wzrost liczby pojazdów na drogach oraz natężenie ruchu. „Paraliż drogowy”, spowodowany zakorkowaniem pewnych odcinków dróg.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /karol Dodano /24.06.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry