Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - WYDAWANIE TOWARÓW

  Polega na ich przygotowaniu do wydania oraz właściwym ich wydaniu odbiorcy lub przewoźnikowi. Przy ich wydawaniu jest ważne aby towary przyjete do magazynu najwcześniej były wydane w pierwszej kolejności. Przygotowanie ich do wydania z magzynu polega na: wyborze, skompletowaniu poszczególnych towarów i ich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

  >

  W magazynach mogą być też również wykonywane czynności związane z PRZYGOTOWANIEM TOWARÓW DO SPRZEDAŻY, określane mianem PRZEROBU HANDLOWEGO TOWARÓW. Istotne znaczenie mają czynności zmierzające do utrzymania czystości w pomieszczeniach magazynowych.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - ROZMIESZCZENIE I UKŁADANIE TOWARÓW

  Obowiązuje tu zasada stałych miejsc o określonych warunkach dla określonych grup towarowych. Bierze się także pod uwagę względy bezpieczeństaw i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem towarów sprawuje dział zaopatrzenia i komórki kontroli technicznej.

  1) w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - PRZYJMOWANIE TOWARÓW

  Prace związane z przygotowaniem odpowiedniego miejsca na składowanie towarów, które mają nadejśc do magazynów oraz prace związane z ich przyjęciem do magazynów. Przyjmowanie towarów obejmuje: kontrolę dostaw, przyjecie materiału w stan zapasu magazynowego i może być dokonane tylko na polecenie działu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe - ODBIÓR TOWARÓW

  Polega na stwierdzeniu ilości otrzymanych towarów, porównaniuustalonej ilości z danymi dokumentów przewozowych lub specyfikacji dostawy oraz na stwierdzeniu, że zewnętrzny stan przesyłki nie nasuwa podejrzenia kradzieży, że nie ma śladów uszkodzenia towarów lub opakowania. Przy odbiorze materiału magazyn...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyny handlowe

  Magazyny handlowe – są placówkami jednostek handlu detalicznego i hurtowego lub innych współpracujących z jednostkami handlu, posiadającymi odpowiednie miejsca, pomieszczeniai urządzenia umożliwiające:

  1) gromadzenie zapasów, towarów niezbędnych do sprawnego funkcjonowaia obrotu towarowego

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /9 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRM (customer Relationship Management; ang. zarządzanie relacjami z klientami)

  System informatyczny do zarządzania kontaktami z klientami, łączący funkcję marketingu, analizy i automatyzacji sprzedaży. Rozumiany szerzej jest sposobem budowania strategii marketingowych na podstawie badań zadowolenia i lojalności klientów, co ma przynieść zwiększenie korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moduł CHART

  To zbiór programów służących do wszechstronnego administrowania pracą hotelu, który może pracować w wersji jednostanowiskowej i sieciowej.System składa się z następujących modułów i programów:

  -  konfiguracja hotelu,

  -  recepcja, zestawienia,

  -  archiwizacja danych,

  -  centrum.

  Program konfiguracja...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsługa handlingowa

  (m.in. załadunkiem i rozładunkiem bagażu, wyważaniem samolotów, transportem pasażerów po płycie lotniska, wypychaniem i holowaniem) Zajmuje się wyspecjalizowane firmy, które prowadzą obsługę płytową, czyli kompleksową obsługę naziemną samolotów w następujących obszarach działalności:

  1. ...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi Cargo

  Obejmują powierzchnie magazynowe oraz wynajmowanie pomieszczeń biurowych. W działalności magazynowania obowiązuje wysoki standard techniczny gwarantujący obsługę powierzonych przesyłek lotniczych w optymalnych warunkach.

  W kompleksach magazynowych występują pomieszczenia chłodnicze, których temperatura...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt

Do góry