Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  EUROLOGISTYKA – WZROST ZNACZENIA

  Eurologistyka obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości i do odpowiedniego miejsca zbytu.

  Szacuje się, ze wprowadzenie Europejskiego Rynku Wewnętrznego UE oznacza spadek...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia eurodystrybucji

  Strategia eurodystrybucji obejmuje:wszystkie decyzje i działania dotyczące dostarczania eurokonsumentom towarów we właściwym miejscu i czasie na obszarze europejskim. Są to przede wszystkim:

  • tworzenie i wybór odpowiednich kanałów zbytu,

  • fizyczny przepływ towarów.

  Strategię eurodystrybucji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka międzynarodowa

  Charakterystyka

  Wzrost obrotów w handlu światowym stał się możliwy dzięki planowaniu logistyki w firmach na całym świecie. Rozwój logistyki zbliża do siebie poszczególne państwa. Nie tylko w USA, ale i w większości krajów świata nastąpił wzrost obrotów w handlu zagranicznym w przeliczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /8 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import

  Definicja

  Rodowodu importu należy poszukiwać w języku łacińskim (z łac. in "do" + portare "nieść") i znaczy on przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym. Innymi słowy jest to zakup towarów i usług produkowanych za granicą lub prościej: przywóz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.06.2011 Znaków /16 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja rozwoju koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie

  Początki (geneza) wprowadzenia koncepcji logistycznej w przedsiębiorstwie: lata 30 XX w Stanach Zjednoczonych Usprawniono procesy magazynowania, transportu wyrobów gotowych. W tych latach przedsiębiorstwa miały duże zapasy, budowano więc duże magazyny, hurtownie, zaczęto usprawniać procesy związane z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych - Czas wyborów i decyzji...

  Eksport pośredni – najbardziej odpowiada on małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponoszą one wówczas znacznie niższe ryzyko handlowe i nie wymaga to od nich dużych nakładów pieniężnych. Międzynarodowy marketing i sprzedaż wykonywane są przez kogoś innego i firmy często nawet nie wiedzą, co się dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /4 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych - Słów kilka o istocie dystrybucji...

  Różnorodność oraz duży dystans geograficzny pomiędzy rynkami powodują dostosowanie poszczególnych strategii marketingowych przedsiębiorstw międzynarodowych do lokalnych zwyczajów. Jednym ze znaczących elementów marketingu mix, który ulega dużemu zróżnicowaniu na tych rynkach, jest dystrybucja.Wybór...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne dla produkcji aparatowej (masowej)

  - proces stały

  - wyspecjalizowanie stanowiska

  - niezawodność systemu

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /73

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki mające wpływ na strukturę systemu produkcyjnego

  - typ produkcji (ciągła aparaturowa, wielkoseryjna (w dużych partiach), w małych partiach, jednostkowa

  - struktura produkcyjna

  - rozmieszczenie stanowisk roboczych (niektórzy autorzy wiążą z tym przyporządkowanie magazynów)czynniki które trzeba wziąć pod uwagę aby zorganizować przepływ mater. I...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy obsługi klienta - Wygoda

  Wygoda w inny sposób podkreśla, że poziomy obsługi logistycznej powinny być różne. Z punktu widzenia operacyjnej działalności logistycznej idealna byłaby sytuacja, gdyby jeden lub kilka standardowych poziomów obsługi można było zastosować do wszystkich klientów. W takim przypadku wystą¬piłaby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Julek Dodano /24.06.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt

Do góry