Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowych kanałów eurologistycznych

  Warunkiem skuteczności strategii międzynarodo¬wych kanałów logistycznych jest podjęcie następujących działań:

  • rozszerzenie powiązań pomiędzy obsługą produktów, przewozem i systemami informacji o popycie na produkty lub usługi;

  • ulepszenie monitorowania obsługi produktów lub usług dla...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokorytarze transportowe

  Najważniejszą rolę w kanale eurologistycznym przemiesz¬czania produktów odgrywają eurokorytarze transportowe i eurokorytarze bis.

  Eurokorytarze transportowe głównie sta¬nowią część infrastruktury liniowej i punktowej transportu, wykorzystywanej przez środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał eurologistyczny synchroniczny

  Kanał eurologistyczny synchroniczny to najnowsze roz¬wiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda Jusi-in-Time, która umożliwia 24-godzinne dostosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał eurologistyczny synchroniczny

   

  Kanał eurologistyczny synchroniczny to najnowsze roz¬wiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik infor¬matycznych i środków łączności. W kanale tym, powszechnie wykorzystywana jest metoda Jusi-in-Time, która umożliwia 24-godzinne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały eurologistyczne ciągłe

  Kanały eurologistyczne ciągłe charakteryzują się wyższym poziomem zorganizowania wspólnej sieci komputerowej rozległej, wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, a także wspólnym systemem rozliczeń finansowych.

  Stałą współpraca producentów z odbiorcami produktów wyraża się w:

  • Prognozowaniu popytu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały eurologistyczne nieciągłe

  Kanały eurologistyczne nieciągłe to klasyczny, dotychczas stosowany system przemieszczania produktów logistycznych.

  Sposoby realizacji przepływu produktów od producenta do odbiorcy polegają na:

  • Prognozowaniu wielkości i popytu na produkty logistyczne opracowywanego, na podstawie planów średnio i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał eurologistyczny

  Kanał eurologistyczny tworzony jest pomiędzy dostawcą i odbiorcą produktów dla umożliwienia ich fizycznego przemieszczania. Do najważniejszych cech eurokanału zalicza się jego długość mierzoną liczbą i rodzajem ogniw pośredniczących w przemieszczaniu, a także szerokość mierzoną możliwością...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Umowy międzynarodowe w ramach tworzenia kanałów eurologistycznych

  Przygotowania paneuropejskiej sieci transportowej do konfigurowania eurologistyki znalazły wyraz w zawartych dwu¬stronnych i wielostronnych umowach międzynarodowych. i tak, uzgodnienia w ramach RU, czyli Międzynarodowej Unii Transportu

  Drogowego w Genewie dotyczyły zobowiązania państw europejskich do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Metoda wielkiego koła

  Jedną z metod wyboru najkorzystniejszego układu dróg transportowych, łączącego punkty składowaniu zapasów jako punktów modalnych sieci logistycznej jest metoda wielkiego koła. Istota tej metody polega na wykorzystaniu krzywizny ziemi, a także takich źródeł, jak mapy nawigacyjne, encyk¬lopedie itp. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eurokanały logistyczne - Konfiguracja sieci eurologistycznej

  To połączenie punktów zatrzymywania lub składowania zapasów lądowymi, wodnymi i powietrznymi drogami transportowymi. Celem powstawania konfiguracji sieci eurologistycznej jest:

  - minimalizacja wszystkich kosztów logistycznych, w tym związanych z „przymusem" tych usług, tzn. sytuacją w której usługi te są...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt

Do góry