Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Spedycja

  Spedycja

  Spedycja to "organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Działalność ta może być wykonywana przez:

  użytkownika transportu(spedycja własna); przedsiębiorstwo transportowe(funkcja spedytora i przewoźnika połączona w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostawca

  Charakterystyka

  Dostawca - jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów. (Griffin , Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 str. 111-112). Dostawcą może być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura

  Charakterystyka

  Infrastruktura (ang. infrastructure) - ogół obiektów, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do funkcjonowania wszystkich struktur społeczno-gospodarczych. Chodzi tu przede wszystkim o kapitał rzeczowy, który wykorzystuje się do produkcji usług dostępnych publicznie, np. transportu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum logistyczne

  Charakterystyka

  Jednym z warunków sprawnego przemieszczania produktów w systemie eurologistyki jest tworzenie węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej, nazywanych centrami usług logistycznych. Przejściową formą tworzenia centrów usług logistycznych były zintegrowane zespoły magazynów, zwane...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kosztów logistycznych

  Charakterystyka

  Rodzaje kosztów logistycznych – dla potrzeb zarządzania strategicznego wyróżniamy analizę obsługi poszczególnych segmentów rynku:

  koszty obsługi transportowo – spedycyjnej przemieszczanie ładunków koszty utrzymania i obsługi magazynowej koszty utrzymania zapasów koszty...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Multimodalny system transportowy

  Definicja

  Multimodalny system transportowy - wewnętrznie zintegrowany system transportowy, polegający na przewozie towarów wraz z usługami towarzyszącymi przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy transportowej. Umowa transportowa zawarta jest przez operatora...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa celna

  Charakterystyka

  Według słownika odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej .

  Miejscem odprawy celnej jest oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez hurtowników

  Charakterystyka

  Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producentów dystrybucji pośrednikom zwanym hurtownikami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towarami do dużej grupy detalistów. Wykorzystując hurtowników ułatwia się wejście producenta na rynek i zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru dostawców

  Charakterystyka

  Dzięki wyborowi najbardziej odpowiedniego dla charakteru działalności firmy dostawcy, firma może efektywnie realizować plan związany z podstawową działalnością handlową, produkcyjna lub usługową.

  Kryteria wyboru dostawców

  Jakość - jest jednym z najważniejszych czynników branych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka remontowa

  Charakterystyka

  W procesie produkcji środki trwałe zużywają się. Aby usunąć skutki fizycznego zużycia, przeprowadza się czynności konserwacyjne i remontowe. Mają one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyciu środków oraz utrzymanie ich w stanie gotowości do pracy. Remonty obiektów i naprawy maszyn...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt

Do góry