Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  System SCM

  Charakterystyka

  System SCM (Supply Chain Management) są to elektroniczne systemy zarządzania łańcuchem dostaw które pozwalają na kontrolę przepływów towarów.

  System ten umożliwia swobodną analizę przebiegu materiałów pomiędzy dostawcami co daje firmie łatwiejszą możliwość dostosowania się na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CPT

  Charakterystyka Ogólna

  CPT - Carriage Paid To (Przewoźne opłacone do ... oznaczone miejsce przeznaczenia) - incoterm należący do grupy C. Oznacza, że sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, zaś ryzyko utraty i wszelkie dodatkowe koszty ponosi kupujący.

  Moment dostarczenia towaru

  Dostarczenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór środka transportu

  Charakterystyka

  Transport - wszelkie czynności powodujące fizyczne przemieszczenie produktów w przestrzeni, czyli z miejsca nadania do wyznaczonego miejsca odbioru w odpowiednim czasie, w nienaruszonym stanie i po wcześniej ustalonym przez obie strony koszcie. Zobacz także: międzynarodowa.

  Rodzaje środków...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012 Znaków /4 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEQ

  Charakterystyka ogólna

  DEQ - Delivered ex Quay (Dostarczone na nabrzeże ... oznaczony port przeznaczenia). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający dostarcza towar na nabrzeże w określonym porcie.

  Moment dostarczenia towaru

  Za moment dostarczenia towaru uważa się wyładunek towaru na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hurtownia

  Charakterystyka

  Hurtownia' to podmiot gospodarczy dokonujący transakcji hurtowych, najczęściej w opakowaniach zbiorczych. Organizacja ta prowadzi sprzedaż w dużych ilościach. Hurtownia swoją działalność kieruje do klienta mającego działalność detaliczną.

  Autor: Anna Majewska

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy towarów w systemie logistycznym

  Charakterystyka

  Towary w postaci nabywanych surowców, materiałów, a także półproduktów pochodzących od dostawców wyróżniane są obok ludzi, energii i informacji wśród elementów zasilania na wejściu do logistyczny przedsiębiorstwa|systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczny łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Agile Supply Chain Management ( Elastyczny łańcuch dostaw) - jest rozwiązaniem z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw ( SCM).

  Zastosowanie

  Agile Supply Chain Management znajduję swoje zastosowanie w przypadku tak zwanych produktów innowacyjnych, które charakteryzują się następującymi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.02.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDP

  Charakterystyka

  DDP - Delivered Duty Paid (dostarczone, cło opłacone...oznaczone miejsce przeznaczenia) to incoterms należący obok DAF, DES, DEQ, DDU do grupy D, w której to sprzedający ponosi wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do momentu dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia.

  O ile...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów

  Asortyment produktów (product mix, product assortment) – jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produktów oferowanych przez całą gałąź przemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność przewoźnika

  Charakterystyka

  Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób

  Odpowiedzialność przewoźnika z tego tytułu występuje wtedy, gdy pasażer poniósł szkodę na skutek przedwczesnego odjazdu pojazdu. Z odpowiedzialności tej przewoźnik jest zwolniony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt

Do góry