Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Karnet TIR

  Karnet TIR to dokument wprowadzony w myśl postanowień Konwencji Celnej TIR, Aedług tej konwencji odprawa celna odbywa się dwukrotnie: w kraju załadunku i w kraju przeznaczenia. Na poszczególnych granicach sprawdzane są jedynie plomby celne - kon-jrukcja nadwozia musi być taka, aby umożliwiała nałożenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie zadań transportowych

  Wiemy już także, jak ogólnie charakteryzuje się rynek transportowy oraz co generuje :c:yt i podaż na rynku usług transportowych. Dla osób zajmujących się transportem miach przewozowych czy też spedycyjnych szczególnie istotne jest spełnienie oczekiwań entów, czyli zaspokojenie popytu na usługi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Żegluga śródlądowa

  Konosament żeglugi śródlądowej

  Międzynarodowy żegiugowy list przewozowy lub konosament żeglugi śródlądowej składana z oryginału, wtórnika i 5 kopii. Oryginał i 2 kopie przeznaczone są dia przedsiębiorstwa żsg jgowego, wtórnik dla opłacającego przewóz, jedna kopia przeznaczona jest dla nadawcy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - List przewozowy CIM

  Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM jest dokumentem stwierdzającym zawarcie z przedsiębiorstwem kolejowym umowy o przewóz. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym. Obowiązki i prawa stron umowy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie przewozów

  Warto podkreślić, że proces planowania procesów transportowych jest jednym z najważniejszych zadań w firmie transportowej. Jego prawidłowa organizacja gwarantuje danej firmie możliwość osiągania oczekiwanych zysków oraz stwarza szansę dalszego rozwoju. Należy także pamiętać, że zyski naszej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - List kolejowy SMGS

  Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. Na komplet listu składają się:

  —    oryginał - przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki,

  —    ceduła - przeznaczona jest dla stacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formowanie ładunków

  Formowanie ładunków to zespół czynności organizacyjnych mających na celu odpowiednie przygotowanie do przewozu wyrobów luzem, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, zapewniających racjonalne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni ładownych środków transportu i magazynów.

  Aby ładunki mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy AWB

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu opracowanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki użytkowania środków transportu

  Wiemy już, że osoba odpowiedzialna za realizację procesów transportowo-spedycyjnych w danej firmie musi posiadać kompletną informację na temat funkcjonowania procesów transportowych, które są realizowane przy pomocy wybranych środków transportu. Informacje te można zebrać jedynie przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy MAWB

  Spedytor wysyłając przesyłki różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia, przygotowuje MAWB. Wskazuje w nim siebie jako wysyłającego, a jako odbiorcę - swojego partnera spedycyjnego w porcie przeznaczenia. MAWB jest przekazywany przewoźnikowi - linii lotniczej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt

Do góry