Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Geneza działalności spedycyjnej i spedycja w Polsce

  Spedycja jako ogniwo w procesie przemieszczania ładunków pojawia się wraz z per— pującym procesem podziału pracy i rozwojem międzynarodowej wymiany towarowej.

  Z czynnościami spedycyjnymi wykonywanymi zawodowo spotykamy się już w XV . głównie na terenach Europy Południowej i Zachodniej. Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /20 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów FIATA

  FIATA to Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (Federation Internationa e des Associacions de Transitaires et Assimiles) o ogólnoświatowym zasięgu założona w Wiedniu 31.05.1926 r. Reprezentowana jest w około 150 krajach na całym świece Zadaniami FIATA jest ochrona i reprezentowanie interesów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej

  Handel międzynarodowy to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialny:t pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Do podstawowych post związanych z polityką transportowo-spedycyjną w handlu międzynarodowym należą: export, import, Incoterms, gestia transportowa. W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /6 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing w transporcie

  Outsourcing to przekazanie części działalności przedsiębiorstwa w ręce innego, wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, aby obniżyć koszty własnej działalności.

  Rodzaje outsourcingu:

  —    kontraktowy - rezygnacja przez firmę z funkcji transportowych i przekazanie ich wykonania niezależnemu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu lotniczego

  W transporcie lotniczym najważniejszymi elementami układu rodzajowego kosztów ope- r-lnych w przedsiębiorstwie przewozowym są:

  —    płace załóg lotniczych,

  —    materiały,

  —    obsługa techniczna samolotów,

  —    amortyzacja samolotów lub inne koszty zakupu,

  —    koszty specjalne,

  —    ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy funkcjonowania transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej

  Wspólnotowość Unii Europejskiej to uzgadnianie i prowadzenie przez państwa członkowskie wspólnej i zharmonizowanej polityki w poszczególnych obszarach życia społeczno: rspodarczego. Dotychczasowy dorobek UE obejmuje wspólne polityki, np. w zakresach fergetyki, handlu, konkurencji, ochrony środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

  Ogólnie koszty realizacji usług żeglugowych możemy podzielić na:

  —    koszty bezpośrednie, które są bezpośrednio odnoszone do eksploatacji statku,

  —    pośrednie, tzw. koszty zarządu ogólnego i związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa armatorskiego.

  Jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota spedycji i jej rodzaje

  Spedycja to zarobkowe organizowanie przemieszczania ładunków w zastępstwie zleceniodawcy oraz wykonywanie związanych z tym czynności z wyjątkiem samego transportu czynności dodatkowych.

  Istotną częścią działalności spedycyjnej jest praca koncepcyjna, występująca w mniejszym lub większym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /18 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowo - spedycyjnych

  Koszty logistyczne, w tym koszty transportu i spedycji to wyrażone w pieniądzu sjżycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne : _~<i zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materialnych «ewnątrz w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne czynności spedycyjne

  W etapie wstępnym spedytor udziela klientowi jedynie ogólnych informacji na temat możliwości organizacji procesu transportowego zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Oczekiwania te mogą dotyczyć przykładowo przewozu produktów, które muszą być specjalnie zabezpieczone, a czas przewozu nie może być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 919

  praca w formacie txt

Do góry