Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Universal Freight Organisation (UFO)

  Oganizacja założona została w 2000 roku. UFO obecnie jest jedną z najsilniejszych -<e .iększych sieciowych niezależnych organizacji spedycyjnych na świecie. Obecnie skupia D6 przedsiębiorstw o odpowiednich referencjach i pozycji na rynku lokalnym. Pokrywając ::_Ed 840 lotniczych i morskich portów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo spedycyjne

  Struktura podmiotowa polskiego rynku usług spedycyjnych, po okresie dynamicznego wzrostu liczby spedytorów w latach dziewięćdziesiątych, wchodzi w fazę stabilizag Ówczesne prawodawstwo tworzyło bardzo liberalne warunki dostępu do rynku spedycyjneg:

  —    nie występowały ograniczenia, takie jak koncesje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /6 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych CLECAT

  CLECAT (Comite de liaison european des commissionaires et auxiiiaires de transport) jest Europejskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych powstałym w 1958 roku. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prężnych organizacji z siedzibą w Brukseli, Zrzesza narodowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty działalności spedycyjnej

  W polskiej rzeczywistości gospodarczej oraz prawie polskim, działalność spedycyjna ^nriowana została w kodeksie cywilnym, a szczegółowe regulacje zawarte są w arty-Btotii od 794 do 804. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, to do umowy ui.i stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /7 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym

  Spedycja międzynarodowa to zbiór czynności, które dotyczą zorganizowania transportu i przesłania towaru w handlu zagranicznym, odpłatnie, na zlecenie. Przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej to takie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na pośrednictwie pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie usług transportowo - spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego

  Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o tym samym tytule zawiera przepisy normujące ustrój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -spółek handlowych, do których zaliczają się:

  —    spółki osobowe:

  •    spółka jawna,

  •    spółka partnerska,

  • spółka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /10 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty spedycyjne

  Zlecenie spedycyjne

  Jest to dokument wystawiany przez sprzedającego/eksportera lub kupującego/importera : : :: ący spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określazakres czynności, które powinien wykonać spedytor, np. zgłoszenie do odprawy :: “ej, ubezpieczenie towaru...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje spedytorów polskich oraz międzynarodowych

  Istota handlu i usług pozostaje niezmienna od wieków, modyfikacji ulegają techniki prowadzenia tych działalności. Sektor handlu ma duże znaczenie ekonomiczne jako ogniwo sączące producentów i konsumentów. Kanały wymiany towarowo-pieniężnej są tworzone obsługiwane przez firmy handlowe, oferujące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej

  Konwencja - umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe. Za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli (porozumienie) co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego (przede wszystkim: państw lub organizacji międzynarodowych)...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISIL)

  PISIL jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 647

  praca w formacie txt

Do góry