Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki biotyczne

  Dużym zagrożeniem dla wielu towarów są organizmy żywe, a szczególnie drobnoustroje, owady i gryzonie.

  Działanie drobnoustrojów przejawia się w postaci zmian zachodzących w towarach wskutek rozwoju w nich bakterii, pleśni i drożdży. Większość drobnoustrojów rozwija się najlepiej w temperaturze...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Zabiegi i zaniedbania pielęgnacyjne

  Poprzez zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne, kontrolę warunków magazynowania, dobre opakowanie i odpowiedni transport można zapobiec wielu niekorżystnym zmianom w towarach. Zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne to przede wszystkim ochrona towarów przed narażeniami mechanicznymi i atmosferycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Proces podtrzymywania jakości

  Towar ukształtowany w procesie produkcji reprezentuje określony poziom jakościowy. Poziom ten, umownie nazywany jakością brzegową, ma istotne znaczenie z punktu widzenia odbioru jakościowego w handlu, jako czynności otwierającej sferę poprodukcyjną.

  W sferze produkcji jakość rośnie aż do momentu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badania jakości towarów

  Każdy towar charakteryzuje się ściśle określonymi właściwościami fizycznymi, fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi i innymi, które wynikają głównie z zastosowanych do produkcji surowców i procesu technologicznego. Stanowią one istotne cechy identyfikacyjne produktu oraz warunkują pożądane...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /19 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zapewnienia jakości funkcjonujący w Polsce

  Unia Europejska stara się, poprzez stworzenie odpowiednich regulacji prawnych i mechanizmów rynkowych, zapewnić wysoką jakość oraz konkurencyjność towarów i usług zarówno na rynku europejskim, jak i poza nim. Interwencjonizm państwowy w tej dziedzinie jest konieczny.

  Dlatego też Polska również...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja systemów jakości

  Certyfikacja systemów zapewnienia jakości jest obecnie rozpowszechniona zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W Polsce oparta jest na Polskich Normach serii PN-ISO 9000. Centrum dokonuje certyfikacji systemów zapewnienia jakości na podstawie obowiązujących przepisów, wdrożonych zasad i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja wyrobów

  Certyfikację wyrobów prowadzą akredytowane przez centrum niezależne jednostki certyfikujące, opierając się na normach EN serii 45000. Certyfikacja dokonywana jest zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym.

  Certyfikacja obowiązkowa obejmuje certyfikację na zastrzeżony przez centrum znak...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność międzynarodowa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

  Zadania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji wynikają zarówno z podpisanego w dniu 16 XII 1991 r. w Brukseli układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami z drugiej strony, jak również z dyrektyw, rozporządzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagradzanie i wyróżnianie jakości

  Do jakości produktów przywiązuje się duże znaczenie, o czym świadczą różne nagrody ustanawiane w celu jej promowania w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej oraz różnego rodzaju wyróżnienia przyznawane z okazji targów, wystaw, konkursów i innych ważnych imprez.

  Pierwszą nagrodę za...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy ISO serii 9000 jako narzędzie realizacji TQM

  W końcu lat siedemdziesiątych zrodziła się potrzeba uporządkowania w skali międzynarodowej norm dotyczących zapewnienia jakości. W latach 1978 i 1979 wydane zostały pierwsze normy państwowe: kanadyjska CSA 3-Z299 i brytyjska BS 5750 dotyczące zapewnienia jakości. W 1979 r. na wniosek strony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Dadzbog4 Dodano /24.05.2013 Znaków /19 102

  praca w formacie txt

Do góry