Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Magazyny i ich wyposażenie

  Magazynowanie to zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu zdeponowanych w nim towarów.

  Składowaniem określa się czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania stawiane opakowaniom

  W dyskusjach na temat opakowań i gospodarki opakowaniami ścierają się różne poglądy. Na szczególną uwagę zasługują w nich trzy aspekty, będące odzwierciedleniem postulatów wypływających od przedstawicieli marketingu, logistyki i ekologii. Obiektywnie na temat opakowań wypowiadają się...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /20 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie towarów

  W magazynowaniu towarów należy uwzględnić:

  -    rodzaj przechowywanych towarów i ich właściwości,

  -    ilość przechowywanych towarów,

  -    długość okresu przechowywania,

  -    niezbędne zabiegi pielęgnacyjne,

  -    utrzymywanie zalecanych optymalnych warunków przechowywania.

  Należy przestrzegać...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe postulaty w logistyce towarów

  Zasady logistyki precyzowane są często w formie postulatów, które w języku niemieckim poprzedza zawsze słowo richtig, a w angielskim słowo right, co oznacza właściwy i stąd mowa o xR lub po spolszczeniu o xW. Początkowo wymieniano tu 4R, a potem 5R. Obecnie często wymienia się 6R, chociaż niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rozwój logistyki cywilnej

  Dawniej pojęcie logistyka kojarzyło się przede wszystkim z wojskowością. Obecnie, a zwłaszcza od lat siedemdziesiątych, obserwuje się dynamiczny rozwój logistyki cywilnej. W przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych i innych, w wielu korporacjach i instytucjach rozbudowuje się służby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /13 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena i kontrola jakości towarów

  Oceny i kontroli jakości towarów można dokonać na dwa sposoby - jako kontrolę stuprocentową lub kontrolę wyrywkową.

  Wyroby bardziej złożone, w których nie zautomatyzowane czynności konfekcjonowania lub montażu z wielu elementów mogą powodować różne usterki, a także znaczne zróżnicowanie cech...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie logistyczne

  Logistykę charakteryzuje specyficzne, filozoficzne nastawienie do zarządzania przedsiębiorstwem, a wyrazem tego jest odmienne często od dotychczas powszechnie przyjętego myślenie logistyczne. Efektem tego myślenia jest wdrażanie specyficznych metod postępowania.

  Jako przykłady myślenia logistycznego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumencka akceptacja jakości

  Niezależnie od sformalizowanych metod badania i oceny jakości oraz od kontroli jakości prowadzonej przez przewidziane do tego organa i instytucje, bardzo duże znaczenie ma ocena i akceptacja jakości przez konsumentów, a więc przez podmioty, dla których towary są wytwarzane i przeznaczone.

  Przed...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /19 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuchy logistyczne

  Logistyka rozpatruje i organizuje cały proces fizycznego przetwarzania surowców i materiałów w wyroby gotowe i następnie ich dostawy do odbiorcy--użytkownika w postaci łańcuchów logistycznych, tj. powiązanych ze sobą poszczególnych ogniw, którymi są elementy tego procesu. Obecnie proces ten idzie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /10 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Czynniki atmosferyczne i inne warunki otoczenia

  Zmiany w towarach prowadzące do obniżania ich jakości mogą być różne i w różny sposób można je systematyzować, np. według rodzajów towarów, w których występują według miejsc, które stwarzają możliwości ich wystąpienia, według czynników je wywołujących, według rodzajów procesów, które są...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 780

  praca w formacie txt

Do góry