Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja integracyjna logistyki

  Charakterystyka

  Potraktowanie działalności logistycznej w przedsiębiorstwie jako źródła konkurencyjna|przewagi konkurencyjnej związane jest z ograniczeniem możliwości zwiększania atrakcyjności oferty poprzez podnoszenie poziomu jakości produktów oraz obniżanie ich cen. Zasadniczą rolę odgrywa w tym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /7 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych

  Charakterystyka

  Odpady i surowce powtórnego zagospodarowania powstają jako efekt uboczny procesów produkcji i dystrybucji (w tym przemieszczania i składowania). Zwroty mogą natomiast wynikać przede wszystkim z wad produktów, nadwyżek (określanych także mianem towarów wolnorotujących), dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki dystrybucji

  Charakterystyka

  Działalność logistyczna w obszarze dystrybucji jest związana z rynkiem odbiorców. Obejmuje wszystkie zadania związane z zaopatrzeniem klienta w wyroby bezpośrednio z produkcji, z magazynów zbytu lub ewentualnie z innych regionalnych logistyczne|centrów wysyłkowych. Zazwyczaj ten etap...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /5 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy powstają w wyniku różnic w intensywności strumieni dostaw i strumieni zużycia lub poprzez odchylenia zużycia faktycznego od planowanego. Obecnie gospodarka zapasami skupia się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja wielkości zamówienia

  Charakterystyka

  Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna

  Charakterystyka

  Procesy logistyczne obejmujące przepływ dóbr materialnych, tworzenie zapasów oraz

  tworzenie i przetwarzanie związanych z tym informacji wymagają posiadania określonej

  infrastruktury magazynowej którą tworzą:

  budynki magazynowe techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego(...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuszczeblowe sterowanie zapasami

  Charakterystyka

  Zapasy możemy utrzymywać na dwóch "szczeblach magazynowych" szczebel wyższy pełni funkcje magazynu centralnego, natomiast niższy magazynu rejonowego.

  Dwuszczeblowe utrzymanie zapasów umożliwia minimalizację łącznych zapasów danego materiału, przy zachowaniu tego samego stopnia ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazynowanie

  Charakterystyka

  Magazynowanie to zespół czynności związanych z zapasami|gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka T,S

  Charakterystyka

  Polityka (T,S) - jest elementem dostaw|planowania dostaw.

  T- oznacza tutaj jednostkę czasu, zaś S- racjonalny górny poziom zapasu.

  W zarządzaniu plany zapotrzebowania musza być zharmonizowane z planami dostaw. W koordynacji musi być przestrzegany podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt

Do góry