Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Jakość transportu kolejowego

  Charakterystyka

  Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki zaopatrzenia

  Działania podejmowane w tym zakresie wykraczają swoim zasięgiem poza przedsiębiorstwo i są ściśle związane z działalnością dostawców. Podstawowym celów i funkcji|celem jest zapewnienie odbiorcy towarów w odpowiedniej ilości i jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem handlowym lub produkcyjnym. Zadania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /4 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda XYZ

  Charakterystyka

  Metoda XYZ jest odwrotnością ABC|metody ABC i polega na podziale zapasów na grupy, w których opisywane są struktury użytkownika.

  Grupa X składa się z materiałów, które charakteryzuje regularne zapotrzebowanie( przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań), jak...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie zakupów

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwa zakupują surowce i materiały o różnym stopniu przetworzenia i technicznej gotowości zastosowania. Różnorodność asortymentu wymusza odpowiednie podejście do procesu planowania i organizacji zakupów.

  Wybrane grupy przedmiotów zakupu:

  surowce i materiały wyjściowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incoterms

  Ogólna charakterystyka

  Słowo incoterms oznacza zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i odbiorcą (eksporterem i importerem). Pierwsze wydanie formuł incoterms przedstawione zostało w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu (instytucja ta...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka

  Charakterystyka

  Logistyka - (z greckiego "logos", oznaczającego słowo, rozum, rachunek) - jest to proces planowania oraz kontroli działań mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe|zapasów, materiały, towary, produkcja w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Charakterystyka

  Transport - jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.).

  Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie produkcyjne

  Charakterystyka

  Zlecenia produkcyjne są oparciem dla systemu automatycznego planowania, zapotrzebowania. Są one tworzone na podstawie zamówień składanych przez klientów. Dla określonego zestawu zlecenia produkcyjnego liczone są zapotrzebowania i generowane dokumenty elektroniczne, np. zlecenia kupna czy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Charakterystyka

  Zarządzanie zapasami to wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zasinienia takiej potrzeba, oczekiwanie|potrzeby (R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /4 829

  praca w formacie txt

Do góry