Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Zalety transportu intermodalnego

  •    osiągnięcie niższych kosztów przewozu przy akceptowalnym wydłużeniu czasu przewozu,

  •    skrócenie czasu transportu przy akceptowalnym podniesieniu kosztów dodatkowych,

  •    na niektórych trasach konkuruje ze sobą wieiu operatorów, co sprawia, że ceny mogą być niższe w wyniku walki konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy

  Transport kolejowy polega na przewożeniu osób i/lub towarów przy pomocy zestawów składających się z lokomotywy oraz wagonów lub zespołów trakcyjnych. Transport ten charakteryzuje się większą ładownością środków przewozowych niż omawiany w poprzednim rozdziale transport drogowy. Zapewnia też...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady transportu intermodalnego

  •    skomplikowana dokumentacja spedycyjna; niejednokrotnie niedopuszczalna forma przez/ozu dla przesyłek objętych akredytywami bankowymi (ze względu na wielość dokumentów spedycyjnych),

  •    nie w pełni uformowane serwisy przewozów kombinowanych są oferowane na konkretnych trasach przewozowych; jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy

  Transport iotniczy jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu na świecie, ale wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry. Na jego rozwoj i stale postępującą modernizację stać tylko bogate kraje.

  Do największych towarzystw lotniczych, utrzymujących regularne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja środków transportu

  Sprawna organizacja procesów transportowych wymaga dużej ilości różnych środków ransportu. Ogólnie możemy stwierdzić, że środki te, dzięki masowej produkcji oraz rowszechnej dostępności, stały się niezbędne do funkcjonowania każdego człowieka. W związku z tym pojazdy samochodowe, pociągi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski

  Transport morski oznacza przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Szczegóły na temat wykorzystywanego w transporcie morskim...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /13 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne środków transportu

  Różnorodność oczekiwań wobec świadczonych usług przewozowych powoduje, że na dostępnych jest wiele różnorodnych środków transportu, w tym najpopularniejszych, środków transportu kolejowego i drogowego. Jednak, w celu ujednolicenia budowanych :: ridów, środki te musze być konstruowane według...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wodny śródlądowy

  Transport wodny śródlądowy polega na przewozie ludzi i ładunków po zbiornikach środkowych i ciekach wodnych. Żegluga śródlądowa odbywa się ogólnie w innych warunkach " z żegluga morska, co stawia środkom transportu wodnego śródlądowego znacznie mniej-wymagania, przez co umożliwia również bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne pojazdów samochodowych

  Regulacje dotyczące parametrów charakteryzujących pojazdy samochodowe szerokość, długość, wysokość) znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia ? kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojaz-oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport intermodalny

  Transport intermodalny należy do złożonych procesów transportowych, w których są przemieszczane środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu.

  W transporcie intermodalnym przewóz ładunków odbywa się w jednej i tej samej =c*cstce ładunkowej lub pojeździe, na całej trasie od nadawcy do odbiorcy, bez...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 751

  praca w formacie txt

Do góry