Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Metody wyznaczania cen za usługi transportowe, taryfikatory

  Wiemy już, że głównym celem przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest zaspokajanie popytu klientów oraz osiąganie jak największych zysków. Dodatkowo procesy z-ansportowe muszą być realizowane w taki sposób, aby towar został dostarczony na miejsce, we właściwym czasie, we właściwym stanie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie transportowym i ich klasyfikacja według miejsc powstawania

  Koszt to wyrażone wartościowo zużycie środków pracy, przedmiotów pracy, usłu; obcych i samej pracy.

  Z punktu widzenia działalności firm przewozowych bardzo ważnym parametrem jes: koszt własny produkcji usługi transportowej charakteryzujący się zmiennością - tzr zależny jest od wielkości produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane usługi spedycyjne

  Firmy spedycyjne wyspecjalizowały się w świadczeniu szeregu usług odpowiadającym wymaganiom rynku. Nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy spedycyjne świadczą identyczne usługi. Wiele firm spedycyjnych świadczy tylko wybrane usługi, wymagające świetnej znajomości określonych zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo o ruchu drogowym

  Proces integracji polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej agał stworzenia nowego prawa regulującego kompleks spraw związanych z funkcjonowaniem tej sfery gospodarki.

  Prawo o transporcie drogowym reguluje stosunki ekonomiczne i stosunki pracy sektorze, określając zasady dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /16 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu samochodowego

  Dla przedsiębiorstw transportu samochodowego typowe jest, że 60-75% kosztów w. nika tylko z trzech grup rodzajowych:

  —    amortyzacji środków transportowych - 5-10% kosztów,

  —    zużycia paliw, olejów i smarów - 15-20% kosztów,

  —    wynagrodzeń - 45% kosztów.

  Przeważnie przewoźnicy samochodowi obliczają...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport w łańcuchach dostaw

  Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw spółczesnej gospodarki światowej. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyj--;ch jest dążenie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia taki sposób, aby dostawy w systemie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu kolejowego

  Działalność kolei możemy rozpatrywać w aspekcie następujących grup czynnościowych:

  —    działalność podstawowa obejmująca wszystkie czynności związane z przewozem;

  —    działalność pomocnicza obejmująca czynności, które polegają na świadczeniu usług na rzecz działalności podstawowej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja w ruchu drogowym

  Jednym z podstawowych czynników umożliwiających efektywne realizowanie procesor, transportowych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, jest posiadanie wszelkie niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami. W związku z tym w pojeździe powinny znajdować się następujące dokumenty:

  —...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

  Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy w określonym miejscu i czasie. Obowiązki i uprawnienia stron reguane są postanowieniami konwencji o umowie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Transport morski

  Morski list przewozowy — konosament (Bill of Lading)

  Konosament jest podstawowym dokumentem przewozowym w transporcie morskir który;

  —    potwierdza przyjęcie ładunku do przewozu,

  —    uprawnia do dysponowania ładunkiem,

  —    stwierdza zawarcie umowy o przewóz i precyzuje jego warunki.

  Jest dokumentem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 139

  praca w formacie txt

Do góry