Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Proajrezjusz

  276-367 rok, sofista chrześcijański; nauczał w Atenach, gdzie uczniami jego byli Bazyli i Grzegorz z Nazjanzu. Pokonał w turnieju krasomówczym swego rywala, poganina Himeriusza. Porzucił katedrę, gdy Julian Apostata wydał edykt szkolny przeciwko nauczycielom chrześcijanom.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poganie

  W czasach starożytnego chrześcijaństwa pojęciem tym obejmowano ogół pogan, w przeciwieństwie do narodu żydowskiego i, w ściślejszym znaczeniu, chrześcijan rekrutujących się z pogan. Po hebrajsku wyraz ten brzmiał gojim, (w języku greckim zastąpiono go słowem ethne), co Wulgata przetumaczyła na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątnica

  Od greckiego słowa pentekoste, co znaczy pięćdziesiąta, święto żydowskie przypadające w pięćdziesiątym dniu po święcie Paschy, stąd nazwa, jaką mu nadają niektóre teksty judeohellenistyczne i Dzieje apostolskie. Powszechnie Pięćdziesiątnica nazywana była świętem Tygodni, bo obchodzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prudencjusz

  348-ok. 410 roku, chrześcijański pisarz łaciński. Był adwokatem i wysokim urzędnikiem, potem, około pięćdziesiątego roku życia, aby odpokutować swe grzechy, postanowił opiewać chwałę Boga.

  Z jego obfitej twórczości wyróżniają się szczególnie Kathemerinon (Hymny chrześcijańskie) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polikarp

  Biskup Smyrny, [jeden z ojców apostolskich]; podobno w młodości znał apostoła Jana. Jego dyskusje z papieżem Anicetem w sprawie obchodzenia Wielkanocy (ok. 155 r.) nie doprowadziły do porozumienia. Jest autorem Listu do Filipian. Męczeństwo Polikarpa opowiedziane jest w liście Kościoła smyrneńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pachomiusz

  Święty, ok. 290—346 roku, inicjator cenobityzmu egipskiego. Wypracowana przez niego reguła, uzupełniona później i sprecyzowana, przy'ęła się w swojej ostatecznej formie w pierwszych latach V wieku. Zachowała się do naszych czasów z wariantami w języku koptyjskim, greckim i w łacińskim tłumaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł [święty]

  Urodzony w Tarsie, między 5 a 15 rokiem, zmarł w Rzymie 63? roku. Pochodzenia żydowskiego, był gorliwym faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan, zanim się nawrócił na chrystianizm. Pierwsze zetknięcie świętego Pawła ze wspólnotą chrześcijańską nastąpiło w Damaszku, tuż po jego nawróceniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palestyna

  Kraj ten zawdzięcza nazwę Filistynom, Pelisztim, ludowi niesemickiemu, który zajmował śródziemnomorskie wybrzeże krainy Kanaan. W początkach ery chrześcijańskiej Palestyna dzieliła się na cztery główne części: na zachód od Jordanu, posuwając się od północy ku południowi - Galileja, Samaria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł z Samosaty

  III wiek, teolog chrześcijański, jeden z doradców królowej Palmyry, Zenobii, pokonanej przez Aureliana w 273 roku. Wyznawał chrystologię adopcjanistyczną, odmawiającą Chrystusowi natury boskiej. Ten nieprzejednany, monoteizm doprowadził go, zdaje się, do kompromisów z judaizmem, który pociągał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palladiusz

  ok. 363-ok. 425 roku, biskup Hellenopolis w Azji Mniejszej, wykazujący tendencje orygenistyczne. W trakcie podróży nawiązał kontakt z mnichami w Egipcie i Palestynie i spędził u nich wiele lat. W roku 420 ogłosił zbiór biografii mnichów, Historia Lausiaca, dedykowany Laususowi, szambelanowi Teodozjusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry