Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Orzeszek kola

  U czarnych ludów Afryki ze względu na jego gorzki smak symbol trudności życiowych i ich przezwyciężenia, tym samym też symbol cnót. które pomagają w tym przezwyciężeniu; przyjaźni i wierności.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otchłań

  Jako coś bezdennego symbolizuje stany, które (jeszcze) nie mają określonej postaci, lub też — z punktu widzenia przeciętnej świadomości — są niewyobrażalne: a więc zarówno pogrążone w ciemności początki świata, jak i jego kres.

  Nieokreślony charakter wczesnego dzieciństwa i rozpad osoby w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omega

  Ostatnia litera greckiego alfabetu; przede wszystkim w chrześcijaństwie symbol końca i spełnienia świata. Teilhard de Chardin nazywa ,,punktem omega" cel, do którego zmierza rozwój ludzkości.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Onager

  Dziki osioł, trudno dający się poskromić podrodzaj półosta; w Biblii symbol człowieka, któremu nie podobna przemówić do rozsądku. w szczególności chodzi tu o opierający się Izrael, który nie chce się poddać nakazom Boga.

  Niekiedy także symbol eremity żyjącego na odludziu. Ponieważ często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogród

  Symbol raju ziemskiego i niebiańskiego, symbol ładu kosmicznego. W Biblii ogród jest obrazem bezgrzesznego pierwotnego stanu człowieka w przeciwieństwie do świętego miasta (y Jerozolima, niebiańska), która symbolizuje kres czasów; Pieśń nad Pieśniami porównuje ogród z ukochaną.

  W ogrodzie Hesperyd mit...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołów

  Ze względu na swój wielki ciężar właściwy symbol ciężkości lub też przytłaczającego ciężaru (brzemienia).

  W alchemii ołów jest łączony z Saturnem, którego często przedstawiano jako zgarbionego starca z y kosą, a niekiedy także jako szarego karta; uchodził on za zimny, wilgotny. chory i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okno

  Czasami symbolizuje wrażliwość i otwartość na wpływy zewnętrzne. Kolorowe witraże gotyckich kościołów symbolizują często barwną pełnię niebiańskiej Jerozolimy.

  W śrdw. plastyce okno, które samo nie świeci, lecz przepuszcza światło słoneczne, oznacza czasami Matkę Boską, która, czysta i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  Podwyższone miejsce (altus) wewnątrz ośrodka kultu, które niemal we wszystkich religiach służy składaniu ofiar i innym czynnościom sakralnym.

  Podwyższenie symbolizuje wzniesienie darów ofiarnych do bogów lub Boga; niekiedy ołtarz pojmowano także jako duchowy ośrodek świata. W chrześcijaństwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko

  Jako główny organ spostrzegania zmysłowego pozostaje w symbolicznym związku ze światłem, słońcem, duchem. Jest to symbol duchowego oglądu, ale także—jako ,,zwierciadło" duszy — narzędzie psychicznego i duchowego wyrazu.

  Prawe oko łączono niejednokrotnie z aktywności, przyszłością i słońcem, lewe...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Jako czynność kultowa m.in. symbol rezygnacji z dóbr ziemskich na rzecz związku z Bogiem, bogami lub przodkami (często zresztą celowe działanie magiczne).

  Rozpowszechnione są też sakramentalne posiłki ofiarne, w których spalano tylko część darów (najczęściej ofiary ze zwierząt), pozostałą zaś...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Teresa777 Dodano /15.11.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry