Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Sabazjos

  Bóg tracko-frygijski, identyfikowany przez Greków z Dionizosem i z Zeusem. Zdaje się, że pierwotnie było to bóstwo chtoniczne, pozostające w związku z urodzajnością pól. Za cesarstwa staje się przedmiotem misteryjnego kultu synkretycznego. Identyfikowano go również z Bogiem Żydów na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saduceusze

  Józef interpretuje ich odrębności doktrynalne w terminach zaczerpniętych z filozofii greckiej. Podobno przyznawali człowiekowi nieograniczoną wolną wolę, nie uznawali „suwerenności przeznaczenia", to znaczy Opatrzności, a nawet, co u Żydów wydaje się nieprawdopodobne, interwencji Boga w ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salona

  Miasto w Illirii, na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Za cesarstwa rzymskiego stolica prowincji Dalmacji; szczyt rozwoju osiągnęła za rządów Dioklecjana, który pochodził z tego regionu. O istnieniu gminy chrześcijańskiej świadczą męczennicy z końca III wieku. Odkryto tam ważne budowle...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samarytanie

  Mieszkańcy Samarii; w początkach ery chrześcijańskiej tworzyli żydowską sektę schizmatycką, potępioną przez judaizm oficjalny. Nie znamy ani początków, ani daty schizmy, która oderwała ich od judaizmu.

  Obecność elementów sprowadzonych do tego kraju przez Asyryjczyków po upadku królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryscylianizm

  Ruch religijny zrodzony w Hiszpanii ok. 375 roku z inicjatywy Pryscyliana, zamożnego i wykształconego człowieka świeckiego. Znamy go tylko za pośrednictwem jego przeciwników, więc trudno nam wyrobić sobie o nim dokładne pojęcie.

  Zdaje się, że propagował zgromadzenia prywatne o celach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysłów Księga

  Hebrajska Księga Przysłów mieni się dziełem Salomona, co zapewne sprawiło, że zaliczono ją do żydowskiego kanonu Biblii i następnie do kanonu różnych Kościołów chrześcijańskich. W rzeczywistości jest to dzieło niejednolite, którego różnych elementów nie sposób dokładnie datować, ale które, jak...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudoklementyny

  Tak nazywa się grupę pism, które krążyły pod imieniem Klemensa Rzymskiego, ale nie mają z nim nic wspólnego. Znamy je w dwóch różnych redakcjach: Homilie i Recognitiones (Rozpoznania). Jest to rodzaj pobożnej opowieści, podzielonej w Homiliach na dwadzieścia rozpraw, które jakoby Klemens wysłał do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Qumran, Chirbet Qumran

  Stanowisko archeologiczne na skalnej platformie w odległości dwóch kilometrów od połnocno-zachodniego brzegu Morza Martwego. Prace wykopaliskowe, rozpoczęte po znalezieniu w pobliskich grotach tzw. rękopisów znad Morza Martwego, ujawniły wielkie ruiny zespołu budowli przeznaczonych dla ludzi żyjących...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabini

  Nazwa pochodzi od aramejskiego słowa rabbi oznaczającego ..mistrz". Wyraz ten. którego istnienie potwierdzone jest od I wieku, określa człowieka biegłego w Prawie żydowskim. Scribae („pisarze", czyli uczeni w Piśmie), o których mówią Ewangelie, mieszczą się w tej kategorii. Rabini kształcili się w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rawenna

  Miasto w północnej Italii, od czasów Augusta ważny port nad Adriatykiem (Portus Classis); dziś port ten oddzielony jest od morza przez naniesiony muł. Za Honoriusza w roku 402 stała się rezydencją cesarza Zachodu. Jej piękne budowle kościelne prawie wszystkie pochodzą z czasów bizantyjskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt

Do góry