Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  HELLENISTYCZNA DIASPORA

  Uniwersalistyczne dążenia judaizmu najwyraźniej przejawiają się w diasporze. Jednak stosunki pomiędzy Żydami a poganami nie układały się tam zawsze przyjaźnie i sielankowo. Sam fakt stosowania się do nakazów Prawa Mojżeszowego sprawiał, że pierwsi nie mogli zżywać się z otoczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /16 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY PAWEŁ

  O Pawle mamy więcej informacji niż o którejkolwiek innej postaci pierwszego pokolenia chrześcijaństwa, a to dzięki jego własnym listom zaliczonym do kanonu Nowego Testamentu, a także dzięki Dziejom apostolskim, które poświęcają mu piętnaście rozdziałów na dwadzieścia osiem, jakie liczy całość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNAGOGA

  Propaganda judaizmu, jaką podejmuje Filon w przededniu ery chrześcijańskiej, nie wiąże się jednak wyłącznie z nim i tradycją myśli aleksandryjskiej.

  Złożyły się na to również inne czynniki, których wpływ był mniej ograniczony w przestrzeni i w czasie niż oddziaływanie Filona. Mowa tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Bardzo niewiele wiemy o poszczególnych etapach ekspansji chrześcijańskiej i o jej rytmie. Tym bardziej nie możemy podać jakichkolwiek danych liczbowych. Mimo to istnieją pewne punkty, na których można się oprzeć. Chrystianizacja cesarstwa trzymała się, co jest rzeczą naturalną, głównych tras...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROZELITYZM ŻYDOWSKI

  W ramach rodziny życie żydowskie chętnie zamyka się w sobie, natomiast w ramach synagogalnych daje okazję do stosunków ze światem zewnętrznym. Kult synagogalny jest publiczny: nawet nie-Żydzi mogą przebywać w synagodze jako słuchacze i widzowie. Synagogi palestyńskie, a w znacznie większym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA KOŚCIOŁA

  Chrześcijaństwo od razu umieszcza się samo poza granicami ustalonych ram. Jego podstawowe struktury kształtują siew dwóch pierwszych wiekach i utrwalają się w tym, co czasem nazywane bywa protokatolicyzmom (przez historyków niemieckich: Friihkatholiy.ismus). Zdaje się, że już gmina jerozolimska miała...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu - Okres Bizantyjsko-Koptyjski - Sztuka koptyjska

  Przy końcu epoki starożytnej raz jeszcze nad Nilem rozwinęła się sztuka o własnym odrębnym wyrazie, niewiele już zdradzająca związków z dawnym stylem egipskim, chociaż jej twórcami byli dalecy potomkowie poddanych faraonów. Jednak stulecia, jakie upłynęły od czasu utraty niepodległości przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /14 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka Egiptu - Okres Ptolemejski - panowanie greckiej dynastii Lagidów - 304-30 p.n.e. - Okres Rzymski - włączenie Egiptu do cesarstwa rzymskiego - 30 p.n.e. - 395 n.e.

  Po podboju Aleksandra Wielkiego nastąpił w Egipcie krótki okres rządów macedońskich, w czasie których powstało kilka ważnych zabytków sztuki dających się dokładnie datować. Już sam Aleksander, uznając się za spadkobiercę faraonów, nakazał zaadaptowanie kaplic dla swego kultu w wielkich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /43 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

  Wygaśnięcie dynastii Ramessydów i objęcie władzy przez dwie jednocześnie panujące dynastie uważa się za przełomowy fakt, rozdzielający okres Nowego Państwa od Okresu Późnego. W ostatnich latach coraz szerzej przyjmuje się bardziej szczegółowy podział tych czasów i wyodrębnienie tak zwanego III...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /08.04.2013 Znaków /46 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka egipska za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) - okres amarneński

  Dla większej zwartości relacji o zabytkach architektury sakralnej zostały tu wspomniane liczne budowle należące do czasów późniejszych, do trzeciego podokresu Nowego Państwa. Wypada teraz cofnąć się nieco do schyłku panowania XVIII dynastii, aby zapoznać się z twórczością artystyczną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Nortug Dodano /07.04.2013 Znaków /40 026

  praca w formacie txt

Do góry