Kulturoznawstwo /1 462 prac/

  • Ocena brak

    AMBROŻY I TEODOZJUSZ

    Jednakże wprowadzona w ten sposób przez Gracjana i Walentyniana II równowaga pomiędzy dwiema religiami nie trwała długo. Neutralność państwa nie odpowiadała ideom i aspiracjom tej epoki.

    Nawet poganie, mimo że byli w gorszej sytuacji, nie chcieli się z tym pogodzić: zaciekłość, z jaką...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 571

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KOŚCIÓŁ A WYKSZTAŁCENIE W ZAKRESIE LITERATURY KLASYCZNEJ

    Zwycięstwo Kościoła nie wpłynęło w sposób zasadniczy na problem stosunków między chrześcijaństwem a kulturą klasyczną: ich przesłanki pozostają w IV wieku takie same, jak w okresie przed Konstantynem. Chrystianizm jest bardzo blisko związany z cywilizacją, która go wykarmiła i z której głównie...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 536

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SPÓR Z ARIANAMI

    Ariusz, kapłan z Aleksandrii, ale wykształcony w szkole antiocheńskiej, prowadził ze swoim biskupem około 318-320 roku spór o naturę Syna. Wygnany z Aleksandrii, energicznie rozpowszechniał swoje idee wśród chrześcijaństwa azjatyckiego i zdobył sobie wielu zwolenników, zwłaszcza wśród biskupów...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 124

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KONIEC POGAŃSTWA

    Teodozjusz, jeszcze przed ostatecznym poddaniem się moralnym zasadom Kościoła i pomimo starć z Ambrożym, rozpoczął — równolegle z walką przeciwko heretykom — restryktywną, jeśli jeszcze nie represyjną politykę w stosunku do pogaństwa. Czynił to za życia Gracjana, za jego zgodą. Z początku...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 675

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

    Jakkolwiek ważne wydają się spory doktrynalne i ustalenie doktryny, to jednak życie Kościoła wcale nie sprowadza się wyłącznie do nich. Kościół jest oczywiście wspólnotą ludzi wierzących. Ale wiara chrześcijańska, która wypowiada się jasno w dogmacie, wyraża się również w rozmaitych...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /12 506

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    PRZYCZYNY ZWYCIĘSTWA CHRZEŚCIJAŃSTWA

    Historyk ma prawo zastanowić się, dlaczego właściwie chrześcijaństwo odniosło zwycięstwo, i to w tej swojej formie, którą nazywamy ortodoksyjną albo katolicką.

    Okoliczności zewnętrzne odegrały, zdaje się, większą rolę w wyeliminowaniu arianizmu, którego walka z ortodoksją nicejską...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /7 539

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CYKL LITURGICZNY

    Życie liturgiczne organizuje się w cykl tygodniowy, kończący się niedzielą, i w cykl roczny, którego kulminacyjnym punktem jest Wielkanoc, najstarsze święto kalendarza chrześcijańskiego. W początkach miało ono w zasadzie być pamiątką męki Chrystusa. Charakter Wielkanocy jako święta radosnego...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 646

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SYMMACH I AMBROŻY

    W konflikcie, jaki wywołała sprawa ołtarza bogini Zwycięstwa, protago-nistami byli z jednej strony Symmach, a z drugiej Ambroży. Zachowały się listy, w których każdy z nich stara się przekonać cesarza o słuszności swego stanowiska. Warto zatrzymać się chwilę przy tej sprawie, aby dokładniej...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 705

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    POLITYKA RELIGIJNA ANTONINÓW

    Wydaje się, że ta sytuacja prawie nie zmieniła się za rządów późniejszych cesarzy z rodu Antoninów. Los wiernych zależny był od donosów, byle złożonych zgodnie z przepisami, od tego, w jaki sposób zarządca prowincji potraktował oskarżenie. Historyk Kościoła Euzebiusz z Cezarei przytacza tekst...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 322

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    UGODOWCY

    Jak wiemy, Walentynian I, chociaż bardzo żarliwy chrześcijanin, stosował politykę umiarkowaną i tolerancyjną, pozostawiając każdemu, jak powiada jeden z ówczesnych tekstów prawniczych, „całkowitą swobodę wyznawania religii, jaką sobie wybrał". Ammian Marcellin oddaje hołd temu liberalizmowi:...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /14 011

    praca w formacie txt

Do góry