Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIĘTY AUGUSTYN

  Temu świetnemu gronu pisarzy chrześcijańskich z końca stulecia najwybitniejszego przedstawiciela dał jednakże łaciński Zachód. Święty Augustyn, młodszy o ćwierć wieku od Kapadocyjczyków, jest również o parę lat młodszy od Chryzostoma, Ambrożego i Hieronima. Przeżył ich wszystkich. Urodzony w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHITEKTURA. BAZYLIKI I MARTYRIA

  Jednakże w chwili, gdy rzeźba sepulkralna, a także — w wyniku równoległej ewolucji - malowidło katakumbowe, odchodząc zdecydowanie od pierwotnych źródeł natchnienia, zyskują charakter bardziej hieratyczny i znaczenie ściślej teologiczne, chrześcijańska sztuka plastyczna stworzyła nowe formy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORYGINALNOŚĆ LITERATURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  Wiele jeszcze innych imion uświetnia rozwijające się piśmiennictwo chrześcijańskie pod koniec IV i w początkach V wieku: punkt ciężkości kultury definitywnie przenosi się na stronę chrześcijaństwa. Są to pisarze mniejszego lotu, ale dla nas ważni, gdyż reprezentują gatunki literackie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOZYCJA NARODOWA I LOKALNA. DONATYZM

  Tymczasem przymierze pomiędzy Kościołem a władzą świecką, zawarte w czasie rządów Konstantyna i umocnione pod koniec stulecia, nie spotkało się wśród chrześcijan z powszechną, jednomyślną aprobatą. Zaledwie nastał pokój w Kościele, już zarysowuje się dwojaka opozycja. Po pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOKLAZM POCZĄTKÓW CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Początki i rozwój sztuki chrześcijańskiej stanowią jeden z najbardziej znaczących aspektów tego, co można by, ze sformułowanymi już zastrzeżeniami, nazwać cywilizacją wczesnochrześcijańską. Pojawiła się względnie późno; przy obecnym stanie naszej wiedzy nie znamy żadnego zabytku sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTKI MONASTYCYZMU

  Jednakże protest przeciwko chrystianizmowi pomawianemu o zbytnią ugodowość i zbytnią wyrozumiałość dla możnych tego świata, o nadmierne uleganie wpływom świeckim, nie wyraża się jedynie w odstępstwach religijnych. Pojawia się również w szeregach samego katolicyzmu i, pod postacią...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA CHRZEŚCIJAŃSKA I SZTUKA ŻYDOWSKA

  Zdaje się, że podobne zjawiska i podobną ewolucję zanotować można w świecie judaizmu. Odkrycie synagogi z malowidłami ściennymi w Dura Europos nad Eufratem (z połowy III w.) zupełnie zmieniło poglądy nauki, gdyż okazało się, że wśród Żydów tradycja, wroga wszelkim formom sztuki figuratywnej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUSTELNICY I CENOBICI

  Monastycyzm pojawił się i rozwinął najpierw we wschodnim Egipcie. Ściślej mówiąc, zrodził się w Egipcie jako inny przejaw tego chrystianizmu koptyjskiego, który w dziedzinie teologicznej wyraził się w monofizytyzmie. Szybko jednak rozrósł się w różnych kierunkach i zależnie od miejsca i czasu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /9 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALARSTWO W KATAKUMBACH

  Trzeba tutaj stwierdzić, że od początku tematyka tego malarstwa jest bardzo odmienna. Oczywiście, twórcy chrześcijańscy czerpią wątki ze Starego Testamentu. Ale również wielu tematów dostarcza im ewangelia. Gdy chodzi o przedstawienia symboliczne i jeśli nie są one bezpośrednim odtworzeniem motywów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /11 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY AMBROŻY I ŚWIĘTY HIERONIM

  Chrześcijaństwo łacińskie, które wraz ze świętym Augustynem chlubnie wysuwa się na pierwszy plan, za panowania Teodozjusza ma tylko dwóch wybitnych przedstawicieli: świętego Ambrożego i świętego Hieronima. Ambroży nie jest ani pisarzem, ani jakimś wyjątkowo głębokim myślicielem. Ten wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 679

  praca w formacie txt

Do góry