Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Apamea

  Nazwa wielu miast w Azji Mniejszej, w tym także miasta syryjskiego nad Orontesem, które, pierwotnie nazwane Farnake, zostało przezwane Apameą przez Seleukosa Nikatora na cześć jego żony Apamei. Zapewne docierały tam misje chrześcijańskie w czasach apostolskich, ale o tamtejszym biskupstwie mamy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambroży

  Święty, ok. 335-397 roku, łaciński Ojciec Kościoła. Pochodził ze znakomitej rodziny rzymskiej ('ego ojciec był w Trewirze prefektem gwardii cesarskiej Galii) i sam rozpoczął karierę w administracji. Był dopiero katechumenem, gdy wybrany został biskupem Mediolanu jednocześnie przez ortodoksów i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antoni (święty)

  ok. 253-356 roku, „ojciec mnichów". Urodzony w Egipcie z chrześcijańskich rodziców skromnego stanu, był właściwie niepiśmienny. Jego asceża i opinia świętości ściągały do niego wielu uczniów. W ten sposób, wbrew chęci, znalazł się na czele pierwszych wspólnot anachoretów, po czym schronił się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ammian Marcelim

  ok. 330-400 roku, historyk rzymski, Grek pochodzący z Antiochii, pisał jednak po łacinie i postanowił kontynuować dzieło Tacyta. Był to poganin wolny od fanatyzmu; miał bezpośredni kontakt ze środowiskiem dworskim, a zwłaszcza z armią, gdzie służył jako oficer, był więc naocznym świadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amoniusz Sakkas

  Pierwsza połowa III wieku, filozof aleksandryjski. Mistrz Plotyna, bywa uważany za rzeczywistego założyciela szkoły neoplatońskiej. Według Porfiriusza, którego cytuje Euzebiusz z Cezarei, urodził się w rodzinie chrześcijańskiej i powrócił do pogaństwa pod wpływem swoich nauczycieli.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ananiasz

  Towarzysz Azariasza i Misaela. Ci trzej młodzi Hebrajczycy zostali, jak opowiada Księga Daniela, wrzuceni do pieca ognistego na rozkaz Nabuchodonozora, króla Babilonii, gdyż nie chcieli oddawać czci jego posągowi, jednakże wyszli z tej próby cali i zdrowi. Ów fakt z ich życia cieszył się wyraźnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej (święty)

  Jeden z Dwunastu, brat Piotra. Ewangelia Jana przedstawia go jako pierwszego, który powołany został przez Chrystusa na ucznia, i wspomina o nim wielokrotnie. Ta tendencja do podkreślania roli-Andrzeja zrodziła się prawdopodobnie w Kościołach azjatyckich. Według Euzebiusza z Cezarei Andrzej był...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandria

  Miasto założone przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku p.n.e. na wybrzeżu egipskim, rozbudowane i upiększone przez Ptolomeusza I Sotera i Ptolomeusza II Filadelfosa; w 47 roku p.n.e. miasto zdobył Cezar, a w 30 roku p.n.e. August wcielił je do państwa rzymskiego. Za rządów pierwszych Ptolomeuszów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antioch IV Epifanes

  Król syryjski w latach 175-164 p.n.e. z dynastii Seleucydów. Jego działalność skierowana przeciwko Żydom, która przechodziła niekiedy w zdecydowane prześladowania i która wywołała powstanie Machabeuszów, mieściła się w ramach zamierzonej przez niego unifikacji religijnej i kulturalnej jego ziem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkestis

  Postać z mitologi greckiej, żona króla Admeta. Apollo uzyskał dla Admeta od Mojr obietnicę uniknięcia śmierci, jeśli ktoś zgodzi się umrzeć za niego. Alkestis poświęca się, pozostawiając męża w rozpaczy. Herakles (t> Herkules), wzruszony tym nieszczęściem, schodzi powtórnie do piekieł, skąd...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry