Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Arystobul II

  Król żydowski (67-63 r. p.n.e.) z dynastii hasmonejskiej, syn Aleksandra Janneusza; popadł w konflikt ze starszym bratem Hyrkanem II. Spór ten stał się pretekstem interwencji rzymskiej w Palestynie. Pompejusz poparł Hyrkana i po zdobyciu Jerozolimy w roku 63 przyznał mu godność arcykapłańską...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archelaus

  Jeden z synów Heroda Wielkiego. Na mocy testamentu ojca, za zgodą Augusta, otrzymał zarząd Judei właściwej, Samarii i Idumei z tytułem tetrarchy (4 r. p.n.e.). Józef Flawiusz przedstawia go jako brutalnego despotę. Rządził nieudolnie i skargi wnoszone na niego do Augusta sprawiły, że cesarz pozbawił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystydes

  II wiek, apologeta chrześcijański. Jego Apologia, zwrócona do Antonina (a zdaniem Euzebiusza z Cezarei - do Hadriana), zachowała się w tłumaczeniu na język syryjski; istnieją również jej fragmenty armeńskie i greckie. Apologia stara się dowieść, że ludy pogańskie, a nawet Żydzi, których monoteizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apokalipsa

  Słowo pochodzenia greckiego, oznacza objawienie. W judaizmie tuż przed erą chrześcijańską krążyła bogata literatura apokaliptyczna opisująca założenie królestwa Bożego na ziemi.

  Kanoniczna Księga Daniela, współczesna czasom powstania Machabeuszów, jest zdaje się najstarszym przykładem tego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apolinary

  Imię dwóch retorów chrześcijańskich. Pierwszy nauczał w Berytus [dziś Bejrut], a później w Laodycei. Drugi (310-390 r), syn poprzedniego, doszedł do godności biskupa tego miasta. Jego erudycja i pobożność zapewniły mu szacunek zarówno pogan, jak chrześcijan. Nicejczyk w sporach trynitarnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apoloniusz z Tyany

  I wiek p.n.e., wędrowny filozof neopitagorejski. Jego ascetyczny tryb życia, cnoty i zdolności cudotwórcze zjednały mu wielkie poważanie wśród pobożnych pogan. Napisany za panowania Sewerów przez Filostratosa Żywot Apoloniusza z Tyany, gdzie trudno jest oddzielić historię od legendy, przedstawia go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antonin [Pius, 86 - 161 rok]

  Cesarz rzymski w latach 138-161, następca Hadriana, który zaadoptował go w roku swojej śmierci. Nazwany Pobożnym (Pius), starał się hamować jednocześnie rozwój sceptycyzmu i stale rosnącą popularność kultów wschodnich, dążąc do odrodzenia starej religii państwowej, co sprawiło, że porównywano...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antoninowie

  Imię nadane sześciu cesarzom rzymskim, którzy panowali od 96 do 192 roku. Dynastia, oparta na systemie adopcji, wzięła nazwę od Antonina Piusa. Tylko ostatni jej przedstawiciel, Kommodus, był rodzonym synem swego poprzednika, Marka Aureliusza.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antychryst

  Żydowska tradycja apokaliptyczna znała od II wieku p.n.e., zapewne w związku z przenikającymi z Iranu wpływami dualistycznymi, postać potężnego wroga, który u kresu czasów miał stawić czoło Bogu. Czasami identyfikowano go z szatanem albo Belialem. W miarę jak coraz wyraźniej precyzowało się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm

  Występował już w świecie starożytnym. Główną jego przyczyną był separatyzm Żydów i, ujmując rzecz głębiej, źródło tego separatyzmu, ich religia. W odróżnieniu od nowoczesnych form tego zjawiska, aspekt rasowy nie odgrywał w nim żadnej roli. Nie było również podłoża ekonomicznego. Z punktu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /2 549

  praca w formacie txt

Do góry