Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Azja Mniejsza

  Skolonizowana przez Greków poczynając od wybrzeża zachodniego, zdobyta na Persach przez Aleksandra Wielkiego, wcielona głównie do państwa Seleucydów, Azja Mniejsza była stopniowo zajmowana przez Rzymian ód 133 roku p.n.e. Istniały tam duże gminy żydowskie.

  Wiarę chrześcijańską głosił na tym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm

  Doktryna głoszona ok. 320 roku przez Ariusza, kapłana z Aleksandrii, która podporządkowywała Logos Ojcu, jedynie nieśmiertelnemu i w konsekwencji jedynie prawdziwemu Bogu. [Jej wyznawców zwano arianami.]

  Arianizm, chociaż potępiony w 325 roku na soborze nicejskim, który orzekł, że Syn jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asklepios

  Po łacinie Aesculapius, Eskulap, syn Apollina i kobiety śmiertelnej, bóg sztuki lekarskiej, ojciec Hygiei, ubóstwionej personifikacji zdrowia; często przedstawiano go z wężem, co przemawiałoby za chtonicznym pochodzeniem tego bóstwa. Najbardziej znanym ośrodkiem jego kultu był Epidauros na Peloponezie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arles

  Miasto w Galii Narbońskiej, od 48 roku p.n.e. kolonii rzymskiej; rozwinęło się zwłaszcza za panowania Augusta. Niezbyt uzasadniona tradycja jako pierwszego biskupa tego miasta wymienia świętego Trofima, którego trudno umieścić w czasie.

  Istnienie biskupstwa zaświadczone jest w roku 254, gdy święty...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asteriusz

  ok. 330-ok. 401 r., biskup Amazji Pontyjskiej. Zachowały się niektóre jemu przypisywane homilie, ale nie zawsze jesteśmy pewni ich autentyczności. Jedna z nich opisuje malowidła, które w kościele Św. Eufemii w Chalkedonie przedstawiały męczeństwo tej świętej.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arnobiusz

  Pisarz chrześcijański piszący po łacinie. Uczył retoryki w Numidii, ale pociągnął go chrystianizm, poprosił więc o przyjęcie do Kościoła. Jego dzieło Adversus nationes (Przeciw poganom), w którym chciał przekonać biskupa rodzinnego miasta o szczerości swego nawrócenia, stanowi cenne źródło...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artemida

  Bogini grecka pochodzenia przedhełleńskiego. Zanim stała się dziewiczą boginią łowów, była to zespolona z ziemią i dzikimi zwierzętami bogini matka, opiekunka narodzin. W ramach synkretyzmu identyfikowano ją z różnymi boginiami, zwłaszcza z rzymską Dianą i wielką boginią z Efezu.

  Kult tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostoł

  Od greckiego słowa apostolosoznaczającego „wysłaniec". Wpierwotnym Kościele wyraz ten ma dwa różne znaczenia. Po pierwsze, oznacza członka kolegium Dwunastu; są oni nazwani apostołami tylko dwa razy w Ewangeliach; to znaczenie stało się potoczne. Po drugie, w szerszym ujęciu, termin ten oznacza tych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arysteasza List

  Prawdopodobnie napisany przez urzędnika dworu Ptolemeusza Filadelfosa (285-247 r. p.n.e.), ten żydowski tekst opowiada, jak ów władca wysłał poselstwo do Jerozolimy. Z zachwytem opisuje miasto i świątynię i relacjonuje, jak na prośbę lagidzkiego króla siedemdziesięciu dwóch uczonych żydowskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apulejusz z Madaury

  125-175 rok, pisarz łaciński urodzony wMadaurze, w Afryce, w zamożnej miejskiej rodzinie. Kształcił się w Kartaginie, gdzie zyskał wielki rozgłos jako retor i pisarz. Był wyznawcą filozofii platońskiej, umysł miał ciekawy i niespokojny; wiele podróżował. Interesowały go wszystkie dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry