Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Chalkedon

  Miasto w Bitynii, naprzeciw Konstantynopola, na azjatyckim brzegu Bosforu, miejsce czwartego soboru powszechnego, gdzie potępiono doktrynę monofizytów. Kościół Św. Eufemii, zbudowany w IV wieku, gdzie malowidła przedstawiały męczeństwo tej świętej, przyciągał licznych pielgrzymów i często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Aleksandryjski

  [378 - 444 rok], od roku 412 do śmierci biskup Aleksandrii. Przeciwnik Nestoriusza, jako przewodniczący soboru efeskiego w roku 431 przyczynił się do potępienia go. Dzięki jego odpowiedzi na traktat Juliana Apostaty Kata Galilaion (Przeciw Galilejczykom) możemy wytworzyć sobie dość dokładne pojęcie o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cirta

  Dzisiejsza Konstantyna, nazwana tak od Konstantyna Wielkiego. Już w III wieku istaniało tam biskupstwo. Jest mianowicie wzmianka o rewizji w Kościele chrześcijańskim podczas prześladowań za Dioklecjana. Biskupstwo to w IV wieku było przedmiotem ostrych sporów pomiędzy katolikami a donatystami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylides

  Gnostyk aleksandryjski. Rozpoczął nauczanie ok. 135-140 roku. Uważa on Boga ludu Biblii za zwierzchnika niższej kategorii aniołów, stwórców świata materialnego.

  Kiedy ten Bóg spróbował podporządkować sobie inne ludy, Bóg najwyższy, Ojciec, sprzeciwił się, posyłając swojego pierworodnego Syna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Jerozolimski

  [ok. 310-386 roku], ok. 348 roku biskup Jerozolimy, obrońca nicejskich zasad wiary, wielokrotnie posyłany na wygnanie przez zwolenników arianizmu, zwłaszcza przez cesarza Walensa, po którego śmierci mógł wrócić do swojej biskupiej stolicy i wziąć udział w soborze konstantynopolitańskim w. 381 roku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazyli (święty)

  ok. 330-379 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, z przydomkiem „Wielki", biskup Cezarei Kapadockiej w roku 370. Erudyta, surowej pobożności, był również wybitnym organizatorem i polemistą.

  Między innymi jest autorem trzech ksiąg Adversus Eunomium {Przeciw Eunomiuszowi), przywódcy arianizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attalos III

  [Filometor, 171-133 , rok p.n.e.], ostatni król Pergamonu, w testamencie przekazał swoje państwo, jeden z ośrodków kultury hellenistycznej w Azji, państwu rzymskiemu; Rzym uczynił je zalążkiem swojej prowincji azjatyckiej. Imię Attalos było prawdopodobnie bardzo rozpowszechnione w tym regionie. Na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baal

  Wyraz semicki oznacza: „pan, władca". Naprzód nazywano tak Hadada (Adada), kananej-skiego boga burzy i wegetacji roślinnej, a także szczytów górskich, w szczególności Libanu i Karmelu. W Starym Testamencie występuje óbók bogini Aszerat, na pewno identycznej z Asztarte. Teksty z Ugarit (dziś Ras Szamra)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attys

  Młody pasterz z Frygii, bóg wegetacji roślinnej, ukochany bogini Kybele. W przystępie szału dokonał samokastracji i krew jego wywołała odrodzenie się przyrody. Sosna była drzewem szczególnie mu poświęconym. Kult Attysa w okresie cesarstwa miał charakter kultu inicjacyjnego, w którym taurobolium...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Babilon

  Miasto nad Eufratem, swoje stanowisko wielkiej stolicy politycznej zawdzięczał Hammurabiemu (1792-1750 r. p.n.e.).

  Nawet za panowania Asyryjczyków pozostał ważnym ośrodkiem religijnym, choć w dziedzinie politycznej zaćmiła go Niniwa; pierwszeństwo odzyskał w państwie chaldejskim, zwłaszcza za...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry