Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Ezechiel

  [VI wiek p.n.e.], jeden z proroków izraelskich, tradycyjnie zaliczany do czterech proroków większych, obok Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Deportowany przez Babilończyków w pierwszych latach VI wieku p.n.e., na wygnaniu głosił swoją naukę. W profetycznej myśli żydowskiej reprezentuje kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flawia Domitylla

  Żona Flawiusza Klemensa, wygnana na jedną z wysp w czasie prześladowań za Domicjana. Euzebiusz z Cezarei nazywa ją siostrzenicą Flawiusza Klemensa, ale jest to informacja błędna. Legenda chrześcijańska czyni ją dziewicą, która poniosła śmierć męczeńską za to, że odtrąciła miłość tego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faryzeusze

  [stronnictwo polityczno-religijne w Judei]. Pojawienie się sprzecznych kierunków lub sekt w judaizmie jest, jak się wydaje, następstwem powstania Machabeuszów. Zwłaszcza faryzeusze zdają się kontynuować linię tych hasidim (pobożnych), którzy poparli bunt z tych samych powodów co esseńczycy. Jedni i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flawiusz Klemens

  Stryjeczny brat cesarza, jedna z ofiar prześladowania za Domicjana. Oskarżenie o ateizm, które było motywem skazania go na śmierć, posłużyło zapewne tylko jako pretekst do pozbycia się człowieka, który z racji urodzenia mógł pretendować do sukcesji po tyranie. Możliwe, że okazywał co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filip [jeden z synów Heroda Wielkiego]

  Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) został tetrarchą terenów zajordańskich, położonych na północ od Perei, z ludnością w większości pogańską. Filip pozostawał pod silnym wpływem hellenizmu i nawet - czego nie robił żaden władca żydowski kazał bić monetę ze swoim wizerunkiem. Po jego śmierci w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galacja

  Kraina w centrum Azji Mniejszej, zwana tak od Galatów, ludu pochodzenia celtyckiego, którzy osiedli tutaj w III wieku p.n.e. Powstało tam lokalne państwo, które przy poparciu Rzymian powiększyło się o Likaonię i Pizydię, położone na południe od ziem Galatów. Gdy umarł ich król Amyntas (25 r. p.n.e.)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filip Arab

  Cesarz pochodzący z Trachonitydy, wyniesiony na władcę przez armię w okresie anarchii wojskowej w latach 244-249. Bez powodzenia usiłował założyć dynastię. Chrześcijanie, a w tym, jeśli mamy wierzyć świętemu Cyprianowi, i biskupi, sprawowali za jego panowania funkcje państwowe. Jego opowiedzenie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galeriusz [Caius Galerius Valerianus Maximianus, cesarz rzymski]

  Pochodził z Dacji, z ubogiej rodziny; Dioklecjan zauważył jego talenty wojskowe i wyznaczył go jako cezara Wschodu w 293 roku, podczas gdy tę samą funkcję na Zachodzie pełnił Konstancjusz Chlorus przy Maksymianie. W ten sposób dyarchia, ustanowiona w 285 roku, przeistoczyła się w tetrarchię...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia

  Z greckiego euangelion, co znaczy „dobra nowina". W słownictwie chrześcijańskim oznaczała bądź naukę Jezusa i jego uczniów, bądź pisma, w których jest ona zawarta. Kościół uznał za natchnione i wcielił do kanonu cztery Ewangelie, które tradycja przypisuje Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eon, ajon

  Termin, odgrywający bardzo ważną rolę w filozoficzno-religijnych spekulacjach grecko-rzymskich, przybiera rożne i bardzo skomplikowane znaczenia. Oznacza albo okres życia ludzkiego, albo dłuższe okresy czasu, wieki i wieczność. Na greckie pojęcie ajon oddziałały za pośrednictwem mitraizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry