Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Grecja

  Po rzymskim podboju została najpierw przyłączona do Macedonii, a od 27 roku p.n.e. stała się prowincją Achają. Chrześcijaństwo zaszczepił tam święty Paweł, który z powodzeniem nauczał w Koryncie, ale doznał porażki w Atenach, gdzie szkoły filozoficzne pozostały aż do początków VI wieku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  Jedna z nazw narodu żydowskiego, utworzona od imienia Hebera, który według Księgi Rodzaju był potomkiem Sema i mitycznym przodkiem narodu wybranego. W Dziejach apostolskich nazwą Hebrajczyków określa się pewien odłam Kościoła jerozolimskiego, w przeciwstawieniu do hellenistów. Przeciwieństwo to miało...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nazjanzu

  ok. 330-ok. 390 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, towarzysz studiów świętego Bazylego.

  Chociaż nazwany teologiem, nie pisał traktatów doktrynalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu; w swoich mowach zabłysnął jako żarliwy obrońca ortodoksji nicejskiej, zwalczał zwłaszcza eunomianizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galileja

  Północna część Palestyny, najżyźniejsza i najludniejsza. Jezus, który według tradycji urodził się w Betlejem w Judei, tutaj spędził większą część życia.

  Związek pomiędzy przydomkiem „Nazarejczyk" a galilejskim miastem Nazaret bywał czasem podawany w wątpliwość, ale chyba niesłusznie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filon z Aleksandrii

  15 rok p.n.e.-50 rok n.e., filozof żydowski pochodzący z zamożnej rodziny aleksandryjskiej. Prestiż i autorytet, jakimi cieszył się u współwyznawców w Aleksandrii, sprawiły, że wybrano go jako kierownka delegacji wysłanej do Kaliguli po szczególnie wrogiej manifestacji antysemityzmu (patrz jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galia

  Została nawrócona z pewnością przed II wiekiem, ale mogły tam istnieć wcześniej małe ośrodki chrześcijańskie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Marsylii, która była główną bramą Wschodu do Galii. Chrześcijaństwo przenikało zapewne za pośrednictwem kolonii ze Wschodu, postępując...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filostratos

  Retor grecki, słynny epistolograf, autor Żywotów sofistów.

  Na prośbę Julii Domny, żony cesarza Septymiusza Sewera, napisał Żywot Apoloniusza z Tyany, utrzymując, że oparł się na źródłach pisanych, m.in. na listach samego Apoloniusza, co zdaje się jest fikcją. Bohatera swojego przedstawia nie jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezdrasz

  [V/IV wiek p.n.e., kapłan żydowski], odrodził judaizm i odbudował świątynię po powrocie z niewoli babilońskiej. Kanoniczna Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza, którą Biblia grecka nazywa niekiedy II Księgą Ezdrasza, opowiadają o tym odrodzeniu; są one kontynuacją dwóch Ksiąg Kronik i wyszły z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galien

  Cesarz rzymski, syn Waleriana, który przyjął go za współrządcę w 253 roku i po którym Galien objął władzę (260-268 r.). Historycy starożytni przedstawiają go jako rozpustnika, okrutnika i władcę nieudolnego. Sąd ich, na pewno przesadny i stronniczy, pozostaje w sprzeczności z pochwałami, jakimi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firmikus Matemus [Juliusz]

  Chrześcijański autor piszący po łacinie; żył w IV wieku. Jest autorem traktatu o astrologii Matheseos libri VIII oraz apologii De errore profanarum religio-num. Nawrócił się prawdopodobnie w okresie dzielącym powstanie tych dwóch dzieł. Zdaje się, że urodził się na Sycylii w rodzinie miejscowej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry