Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Jakub

  Według Biblii, syn Izaaka i Rebeki (fot. 103), ojciec dwunastu synów, którzy stali się przodkami-eponimami dwunastu pokoleń Izraela. On sam nazywany jest Izraelem w Księdze Rodzaju, w następstwie tajemniczego epizodu walki z aniołem. Nowy Testament wymienia trzy postaci o tym imieniu.

  Dwie.z nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joba (Hioba) Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, należąca do ksiąg dydaktycznych. Ukazuje człowieka sprawiedliwego, który w cierpieniu mimo najcięższych prób nie traci wiary w Boga i ostatecznie odzyskuje wszystko, czego został pozbawiony. Zwalcza klasyczną doktrynę o nagrodzie i karze, która za jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jamblich

  Urodził się w Chalkis w Syrii, umarł około 330 roku, uczeń Porfiriusza z Tyrtl; utworzył syryjskie odgałęzienie neoplatonizmu.

  Jest autorem zbioru nauk pitagorejskich (z dziesięciu ksiąg dochowało się pięć) i księgi o misteriach; wychodząc z kosmologii Plotyna rozwija on skomplikowany system...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izajasz

  Żył w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. Pierwszy z czterech proroków większych Starego Testamentu. W biblijnej księdze, która dochowała się pod jego imieniem, tylko część pierwsza (rozdziały I-XXXIX) pochodzi od niego.

  Przepowiednie drugiego autora, anonima, który pisał pod koniec niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hillel

  Początek I wieku, uczony faryzejski, zwierzchnik szkoły, która rywalizowała ze szkołą Szammaja, różniącą się od niej na ogół mniej rygorystyczną i liberalniejszą interpretacją Prawa pisanego i ustnego. Tradycja rabinistyczna streściła naukę Hillela w tak zwanej popularnie złotej regule: „Nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermetyzm

  Pismami hermetycznymi nazywamy grupę tekstów zredagowanych w języku greckim prawdopodobnie w II wieku i jakoby inspirowanych przez Hermesa zwanego Trismegistos („po trzykroć wielki"), zasymilowanego z egipskim bogiem Totem. Te bardzo skomplikowane teksty, powstałe w Egipcie, stanowią odbicie różnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipolit Rzymski

  ok. 170-235 roku, pisarz kościelny. Jego osoba i dzieła stały się przedmiotem poważnych sporów między uczonymi. Dziś jednak dość powszechnie przyjmuje się, że ten kapłan rzymski, czynnie występujący w sporach doktrynalnych swojej epoki, zwierzchnik schizmatyc-kiej wspólnoty, ale zrehabilitowany w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Agrypa I

  Wnuk Heroda Wielkiego, protegowany Kaliguli i Klaudiusza, który dla niego odbudował królestwo jego dziadka (Judea i Samaria), gdzie Herod Agrypa panował od roku 41 do śmierci w roku 44. Zapoczątkował wobec chrześcijańskiego Kościoła w Jerozolimie politykę nietolerancji, której kulminacyjnym punktem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hippona, Hippo Regius

  Dzisiejsze Bóne miasto w rzymskiej prowincji Numidii, siedziba biskupstwa co najmniej od połowy III wieku. W IV wieku przewagę tam mieli donatyści aż do chwili, gdy biskupem miasta został wybrany święty Augustyn. W mieście było wiele kościołów, a wśród nich basilica maior, zaś przy niej memoria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Antypas

  Jeden z synów Heroda Wielkiego. Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) otrzymał wraz z tytułem tetrarchy Galileję, z wyjątkiem miast greckich, podlegających bezpośrednio gubernatorowi Syrii, oraz Pereę zajordańską. Zbudował nad jeziorem Genezaret duże miasto Tyberiadę, nazwaną tak na cześć Tyberiusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt

Do góry