Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Tytus, Titus Flavius Vespasianus

  [31-81 rok, cesarz rzymski), w latach 79-81. najstarszy syn i następca Wespazjana, którego zastąpił jako dowódca legionów wysłanych w celu stłumienia buntu w Judei. Po upadku Jerozolimy sprowadził do Rzymu Agrypę II, prawnuka Heroda (którego Klaudiusz uczynił królem w Chalkis i przełożonym świątyni)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja

  W odróżnieniu od saduceuszów, którzy trzymali się Prawa pisanego, judaizm faryzejski powoływał się ponadto na Prawo ustne, również objawione na górze Synaj i od czasu Mojżesza przekazywane z pokolenia na pokolenie przez mędrców Izraela, według schematu ustalonego w traktacie rabimcznym Pirke Aboth...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodot

  II wiek, herezjarcha, z zawodu garbarz, pochodzący z Bizancjum, wyklęty przez papieża Wiktora w Rzymie, gdzie jego doktryna zaczęła się szerzyć. Jego chrystologia adopcjanistyczna zdradza tendencje archaizujące, które zbliżały go do ebionitów i gnostyków judaizujących.

  W Kościele starożytnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Egzegeza typologiczna, szczególna metoda interpretowania Pisma Świętego, która w Starym Testamencie, w jego rytuałach, instytucjach, a nawet opisanych w nim wydarzeniach dopatruje się prefiguracji albo „typów" rzeczywistości chrześcijańskiej: obrzezanie jest prefiguracją chrztu, ofiara Izaaka — ofiary...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trajan, Marcus Ulpius Traianus

  [53-117 rok. cesarz rzymski]; urodzony w Betyce (Hiszpania), następca Nerwy, który go zaadoptował i dopuścił do współrządów. Jest pierwszym człowiekiem z prowincji,' który doszedł do pryncypatu (98-117 r.). Za jego rządów imperium rzymskie osiągnęło największy zasięg terytorialny.

  Problem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodozjusz [I Wielki, Flavius Theodosius]

  [346-395 rok], cesarz rzymski rodem z Hiszpanii. Wyróżnił się wielkimi talentami wojskowymi, gdy Gracjan po śmierci Walensa mianował go augustem i oddał mu w 379 roku rządy na Wschodzie. Po śmierci Gracjana Teodozjusz swe panowanie zaczął od uznania uzurpatora Maksyma, który dzielił rządy na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trewir, Augusta Treverorum

  Rzymskie miasto zbudowane nad Mozelą przez Augusta, główne miejsce postojów w drodze ku granicy na Renie, jedno z najbardziej kwitnących miast rzymskiego Zachodu. Pod koniec III i w IV wieku było rezydencją cesarską. Przetrwały tam wspaniałe resztki jego monumentalnych budowli (amfiteatr, bazylika...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teofil z Antiochii

  II wiek, apologeta chrześcijański, autor trzech ksiąg Do Autolyka, przyjaciela-poganina, napisanych wkrótce po 180 roku, i wielu innych dzieł, dzisiaj zaginionych. Usiłował wykazać, że chrystianizm, identyfikowany z żydowską tradycją biblijną, istniał dawniej niż pogaństwo; jego zdaniem Mojżesz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca Święta

  Według dogmatu chrześcijańskiego: złączenie trzech odrębnych osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego, stanowiących jednego Boga. Sformułowanie tego dogmatu stało się w starożytnym Kościele przyczyną długich i uciążliwych sporów.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapeuci

  Ugrupowanie żydowskie opisane przez Filona z Aleksandrii w jego traktacie o życiu kontemplacyjnym. Był to rodzaj zakonu, którego główna siedziba (a może jedyna?) znajdowała się niedaleko Aleksandrii, w pobliżu jeziora Mareotis. Nazwa „terapeuci" pochodziła bądź stąd, że leczyli dusze, bądź, co...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 474

  praca w formacie txt

Do góry