Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Konstantyn II [Claudius Flavius Iulius Constantinus Iunior]

  317-340 rok, cesarz rzymski, syn i następca Konstantyna Wielkiego, panował w prowincjach zachodnich, Galii, Brytanii, Hiszpanii (od 337 r.). W wyniku konfliktu z Konstansem zginął w bitwie pod Akwileją (340 r.).

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komodian

  Chrześcijański poeta piszący po łacinie, autor Instructiones (Pouczenia), zbioru osiemdziesięciu wierszy akrostychowych, oraz Carmen apologeticum, utworu przepojonego surowością i duchem apokaliptycznym.

  Ta enigmatyczna postać stawia przed nauką trudne problemy. Nie wiemy, czy niepoprawności jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kerynt

  I/II wiek, herezjarcha chrześcijański; pochodził z Azji Mniejszej, gdzie, według Ireneusza, zetknął się z apostołem Janem. Kerynt łączył żydowskie praktyki rytualne (obrzezanie, szabat) i poglądy mocno zabarwione judaizmem (oczekiwanie na judejskie królestwo na ziemi, negowanie dziewiczego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kerygma Petru, Nauczanie Piotra

  Chrześcijańskie pismo apologetyczne znane jedynie z cytatów u Klemensa Aleksandryjskiego, który zdecydowanie przypisuje je apostołowi Piotrowi. Zdaje się, że korzystał z niego apologeta Arystydes. Święty Hieronim stanowczo wyklucza je z pism kanonicznych.

  >

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpokrates

  Przywódca jednej z sekt gnostyckich w II wieku, który zdobył pewien rozgłos w Rzymie za pontyfikatu Aniceta (ok. 155 r.). Według Karpokratesa świat stworzyli archonci, którzy władają duszami ludzkimi za pomocą namiętności. Dusza Jezusa Chrystusa zdołała zrzucić to jarzmo.

  Za jego przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kafarnaum, Kapernahum

  Miejscowość w Galilei na północno-zachodnim brzegu jeziora Genezaret, czyli Tyberiadzkiego. W początkach ery chrześcijańskiej był to ożywiony port rybacki i zamożny ośrodek handlowy, siedziba rzymskiego garnizonu i punkt celny na drodze z Damaszku do Jerozolimy. Ewangelie wspominają o nim jako o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartagina

  Punicka metropolia Afryki Północnej, zburzona przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowana przez Augusta, stolica administracji i główny ośrodek życia ekonomicznego prowincji afrykańskiej.

  Początki chrystianizmu w Kartaginie są nie znane. Pod koniec II wieku miejscowy Kościół liczył już wiele...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaligula

  Właściwie Caius Iulius Caesar Germanicus, [12—41 rok], cesarz rzymski (37—41 r.). Przydomek Caligula („trzewiczek"), od obuwia noszonego na wzór obuwia legionistów, nadali mu żołnierze armii Renu. Jego dziwactwa sprawiły, że — na pewno słusznie — uważano go za szaleńca; zginął zamordowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kasjan Jan

  ok. 360-ok. 435 roku, jeden z twórców monastycyzmu zachodniego. Urodzony na Wschodzie, kształcił się w Betlejem, wiele lat spędził wśród mnichów w Egipcie. Wyświęcony na kapłana w Rzymie, około 415 roku osiedlił się w okolicy Marsylii, gdzie założył i prowadził dwa klasztory, męski i żeński...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalikst [święty]

  Diakon Kościoła rzymskiego, a następnie (217-222 r.) jego biskup. Odegrał ważną rolę w ówczesnych sporach teologicznych, zwłaszcza w kwestii przebaczania grzesznikom. Jego reskrypt, który dopuszczał do sakramentu pokuty wszystkich grzeszników bez wyjątku, został ostro skrytykowany przez Tertuliana i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry